#näenepsy

#näenepsy

Lasten ja nuorten neuropsykiatriset häiriöt ovat kehityksellisiä aivojen toimintaan liittyviä häiriöitä, jotka ilmenevät kullekin häiriölle ominaisena toimintatapana ja käyttäytymisenä. Neuropsykiatriset haasteet vaikuttavat esim. sosiaaliseen vuorovaikutukseen,...