Turvallisemman tilan periaatteet

Kirkkonummen Vihreät

Jokaisella on oikeus omaan tilaan – kunnioita toisten fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta ja rajoja – vaadi sitä tarvittaessa myös itsellesi ja muille.

Luo ympäristö, jossa on helppo pitää puheenvuoroja. Ole avoin muiden mielipiteille, vaikka ne poikkeaisivat omistasi ja kunnioita toisen puheenvuoroa sen muodosta riippumatta. Hyväksy virheet ja erimielisyydet sekä vähempi aktiivisuus. Pyri tunnistamaan oma valta-asemasi suhteessa muihin, ja toimi se tiedostaen.

Älä halvenna tai nolaa toisia tai naura toisten virheille. Älä arvostele toisen ulkonäköä. Älä arvota ihmisiä tai heidän näkemyksiään heidän tietämyksensä, kiinnostuksen kohteidensa tai ulosantinsa pohjalta. Älä oleta kaikkien pystyvän samaan mihin sinä ja yritä käyttää kieltä, joka on ymmärrettävää myös oman viiteryhmän ulkopuolisille. Käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti.

Älä oleta ihmisen sukupuolta tai seksuaalista suuntausta. Älä tee oletuksia henkilöstä ihonvärin, etnisyyden, uskonnon, muiden ulkoisten ominaisuuksien, iän tai puheen perusteella. Jokaisen kulttuuri on hänen omansa. Älä käytä puheessasi tai käytöksessäsi syrjiviä termejä tai stereotypioita – edes vitsillä.

Mikäli kohtaat väärinkäytöksiä, puutu niihin. Pyydä ja anna apua matalalla kynnyksellä. Puutu syrjintään myös sitä todistaessasi ja kysy syrjityksi tulleelta, haluaako hän apuasi tai tukeasi.