De Gröna i Kyrkslätt

De Gröna är ett framtidsparti och en samhällsrörelse som samlar människor från olika bakgrunder. Vi försvarar naturen och människorna. Vi vill se till att var och en kan leva sitt eget liv, sträva efter den utbildning de önskar och njuta av fritiden i Kyrkslätt.

De Gröna i Kyrkslätt Fullmäktigegruppen

 

Fullmäktigeledamöter
Ersättarna
Markus Myllyniemi
markus@markusmyllyniemi.fi
+358458539401, www.markusmyllyniemi.fi
Nina Bogatenko
nina.bogatenko@kirkkonummi.fi
Saara Huhmarniemi
saara@huhmarniemi.fi
Miisa Jeremejew
miisa.jeremejew@kirkkonummi.fi
Reetta Hyvärinen
reetta.hyvarinen@vihreat.fi
Irja Tamm
irja.kekkonen@kirkkonummi.fi
Sanni Jäppinen
sanni.jappinen@kirkkonummi.fi
Anna-Mari Toikka
anna-mari.toikka@kirkkonummi.fi
Ronja Karkinen
ronja.karkinen@gmail.com
0505173214, www.ronjakarkinen.net
Paula Oittinen
paula.oittinen@kirkkonummi.fi
Krista Petäjärvi
krista.petajajarvi@kirkkonummi.fi
Anja Presnukhina
anja.presnukhina@kirkkonummi.fi
Maarit Orko
maarit.orko@kirkkonummi.fi
Kari Saari
kari.saari@kirkkonummi.fi
Elina Kärkimaa
elina.karkimaa@kirkkonummi.fi
 
Johanna Fleming
johanna.fleming@kirkkonummi.fi
 

 

Ordförandena för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och personalsektionen

 
Ordförandena för kommunfullmäktige

 

1. vice ordförande
Reetta Hyvärinen

 

Kommunstyrelsen

 

Ledamot
Ersättare
Markus Myllyniemi Sanni Jäppinen
Saara Huhmarniemi
Johanna Fleming

 

Personalsektionen

 

Ledamot
Ersättare
Anna-Mari Toikka
Maarit Orko

 

Bildnings- och fritidsnämnden

 

Ledamot
Ersättarna
Krista Petäjäjärvi, vice ordförande
Anja Presnukhina
Maarit Orko Kari Saari

 

Finska nämnden för fostran och utbildning

 

Ledamot
Ersättarna
Nina Bogatenko Anna-Mari Toikka
Irja Tamm Lauri Lavanti
Johanna Fleming
 

 

Svenska nämnden för fostran och utbildning

 

Ledamot
Ersättarna
Paula Oittinen Jens Gellin
  Johanna Fleming

 

Samhällstekniska nämnden

 

Ledamot
Ersättarna
Sanni Jäppinen  Tarja Ketola
Ronja Karkinen  Henry Scheinin

 

Byggnads- och miljönämnden

 

Ledamot
Ersättarna
Saara Huhmarniemi, ordförande 
Ronja Karkinen
Henry Scheinin
Tarja Ketola

 

Nämnden för lokaltjänster

 

Ledamot
Ersättarna
Elina Kärkimaa Lauri Lavanti
Miisa Jeremejew Sea Eklund

 

Kontakt

 

De Gröna i Kyrkslätt r.f.
registernummer 149.452, i register från 19.8.1986

De Gröna i Kyrkslätt är lokalförening av Gröna Förbundet.

Styrelse 2024

Ronja Karkinen, ordförande – Pekka Rutanen
Paula Oittinen, vice ordförande – Lauri Lavanti
Aarni Hyvönen, sekreterare – Saara Huhmarniemi
Marian Jecu, ekonomiansvarig – Sanni Jäppinen
Anna-Mari Toikka, medlemsansvarig – Anja Presnukhina
Irja Tamm, ledamot – Johanna Fleming