Toimiva kunta tarvitsee monenlaisia asukkaita ja asumismuotoja

Keskusteluissa esitetty ajatus siitä, että Kirkkonummen tulisi houkutella asukkaiksi vain hyviä veronmaksajia kaavoittamalla omakotitaloalueita on monella tapaa kestämätön. Toimiva yhteiskunta rakentuu erilaisissa elämäntilanteissa ja erilaisissa tehtävissä työskentelevien ihmisten varaan. Kotona lapsia hoitavat vanhemmat, opiskelijat, matalapalkkaisessa ammatissa työskentelevät ja eläkeläiset tulee nähdä kunnalle arvokkaina asukkaina. Toiseksi asumismuoto ei edes suoraan kerro verotuloista.

Tiiviiden ja toimivien keskusta-alueiden rakentaminen on välttämätöntä, jotta syntyy riittävä asukaspohja kaupallisille palveluille ja yritystoiminnalle sekä sujuvan joukkoliikenteen järjestämiselle. Samaan aikaan luonnonläheinen pientaloasuminen on yksi Kirkkonummen vetovoimatekijä, josta tulee huolehtia. Tällä valtuustokaudella onkin saatu eteenpäin muun muassa Juhlakallion ja Tolsanmäen kaavat, joissa on runsaasti pientalotontteja.

Kunnan talous ei kohene veroja korottamalla tai palveluja leikkaamalla

Valinta veronkorotuksien ja palvelujen leikkaamisen väliltä on liian suppea näkökulma talouden kestävyyden tarkasteluun ja molemmat johtaisivat ennen pitkää kunnan houkuttelevuuden heikkenemiseen. Kirkkonummella on onneksi käytössään myös muita keinoja talouden tasapainottamiseen ja vetoapua saadaan pääkaupunkiseudun kasvusta. Kirkkonummi oli yksi vuoden 2020 väestönkehityksen suurimmista voittajista. Kunnan kasvu rakentui etenkin maan sisäisen muuttoliikkeen varaan ja muuttajina olivat erityisesti työikäiset. Muuttovoitto on näkynyt myös kasvaneina verotuloina. Aktiivisten työllisyystoimien ansiosta myös työllisyystilanne oli Kirkkonummella verrokkikuntien parhaimmistoa.

On muistettava, että Kirkkonummi kilpailee samoista muuttajista pääkaupunkiseudun muiden kuntien kanssa. Kirkkonummen on huolehdittava vetovoimastaan tarjoamalla mahdollisuuksia hyvään arkeen ja viihtyisään elinympäristöön. Tässä keskeisenä ovat esimerkiksi sujuvat palvelut kaiken ikäisille, kilpailukykyinen asumisen hinta ja luonnonläheisyys. Samalla kunnan on huolehdittava pitovoimastaan. Siitä, että kunta kuuntelee nykyisten asukkaiden tarpeita ja kantaa vastuunsa myös kunnan henkilöstön työhyvinvoinnista.

Uudistuminen ei tapahdu vanhalla reseptillä

Kunnan menestyminen edellyttää myös rohkeutta uudistua, sillä nykyisen kaltaiseen pakollisten investointien kasautumiseen johtaneita virheitä ei ole enää vara toistaa. Tarvitaan kasvun edellytysten luomista ja luottamusta siihen, että voimme omilla päätöksillämme vaikuttaa, onko Kirkkonummi tulevaisuudessa menestyvien kuntien joukossa. Kirkkonummi ei siis ole vääjäämättä ajautumassa kriisikunnaksi. Päinvastoin, Kirkkonummella on käsissään menestyksen avaimet, joista moni muu kunta voi vain haaveilla.

Reetta Hyvärinen
Kuntavaaliehdokas
Kunnanhallituksen jäsen
Vihreät