Lapset, nuoret ja opiskelijat ovat kantaneet kohtuuttoman suuren taakan koronakriisin seurauksista. Monet nuoret voivat huonosti ja heille olisi mahdollistettava matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut myös kesäaikaan. Kirkkonummen kunnan sivuilla kerrotaan Nuorten mielenterveyspalvelujen olevan suljettuna 5.7.-1.8. Tämä on ikävä uutinen, koska kaikki tuki on nyt tarpeen.

Meillä Kirkkonummella lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut ovat pahasti ruuhkautuneet. Nuoret joutuvat odottamaan pahimmillaan kuukausia päästäkseen terapiaan, lääkärin vastaanotolle pääsyyn voi mennä puoli vuotta. Tämä ei kerro niinkään huonosta palvelusta, vaan huutavasta hoitohenkilöstön resurssipulasta.
Hallitus teki 27.5. päätöksen yli 100 miljoonan euron lasten ja nuorten tukipaketista. Rahoitusta kohdennetaan mm. nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuuden parantamiseen ja Kirkkonummi tulee saamaan oman siivunsa. Koska rahoitusta on nyt saatavilla tukipalveluihin, näkisin tärkeänä pitää nuorten mielenterveyspalveluiden neuvontapuhelinta auki myös kesäaikaan, jotta nuorilla olisi väylä auki tuen saamiseksi.

Olisi hyvä, että kunta mahdollistaisi nuorten mielenterveyden tukemiseksi edes neuvontapalvelun kesän ajaksi. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta lapsille ja nuorille varmistetaan kaikki tuki, joka on saatavilla silloin, kun sitä tarvitaan.

Anna-Mari Toikka
Kuntavaaliehdokas #47
Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen
Vihreät