Kun asukkailta kysytään, mitä he arvostavat Kirkkonummella eniten, luonto pitää paikkaa aivan kärjessä, kyselystä toiseen. Kyselyjen tuloksien valossa ei liene yllättävää, että lähiluonnon arvostus on noussut vaalien alla myös monien puolueiden vaaliteemoihin. Valitettavaa kuitenkin on, että käytännön päätöksenteossa nämä vaaliteemat tuntuvat monelta unohtuvan.

Kirkkonummi ei esimerkiksi ole suosinut puurakentamista hankkeissaan, vaikka useissa muissa kunnissa niin tehdään. Sen sijaan enemmistö päättäjistä on halunnut sallia voimakkaatkin hakkuut kunnan omistamilla luonnoltaan arvokkailla metsäalueilla, vaikka vaihtoehtona olisi ollut taloudellisesti kannattava valtion rahoittamaan suojeluhankkeeseen liittyminen. Kaavoitukseen liittyvissä päätöksissä ei anneta arvoa ekologisten yhteyksien turvaamiselle, vaikka samat yhteydet toimivat kuntalaisten virkistysreitteinä. Keskusmetsän virkistyssuunnitelmat eivät ole edenneet suunnitellusti.

Juuri nyt puhuttavat luonnonläheiset uimarannat ja lähiliikuntapaikat, jotka ovat joutuneet lakkautettaviksi. Pieniä kohteita ei ole päätynyt säästölistalle sattumalta. Kyse on poliittisesta linjanvedosta, jossa yksittäisten isojen liikuntapaikkahankkeiden kulut ovat niin suuria, että rahaa ei jää entisten ylläpitoon. Samasta syystä monet kevyemmin toteutettavissa olevat retkeilyn rakenteet ja virkistysreitit etenkin keskustojen lähellä ovat jääneet toteutumatta. Vihreät ovat toistuvasti yrittäneet tuoda esille monipuolisten virkistyspaikkojen merkitystä kuntalaisille ja toivoneet läpinäkyvämpää päätöksentekoa asiasta.

Luontoa arvostetaan päätös päätökseltä ja nykyisin kunnille tarjotaan myös monia taloudellisia kannustimia ympäristötietoiseen päätöksentekoon. Toivotaan, että Kirkkonummen ympäristöä koskeva politiikka saa tarvitsemansa muutoksen, jota vaaliteemat nyt lupailevat.

Ihanaa ja luonnonläheistä kesää kaikille kirkkonummelaisille!

Saara Huhmarniemi
Kirkkonummen Vihreät