Kirkkonummi tunnetaan luonnostaan ja luonnonläheisyydestään.
Kirkkonummi kasvaa ja kehittyy ja monissa kaavoissa ja
rakennushankkeissa ekologisten arvojen täysimääräinen huomioiminen on
mahdotonta. Samaan aikaan luonnon monimuotoisuus ja lajien
elinympäristöt ovat uhattuina.

Ekologinen kompensaatio tarkoittaa sitä, että kaavoituksesta ja
rakentamisesta elinympäristölle aiheutettu välttämätön haitta hyvitetään
parantamalla elinympäristön tilaa jossain muualla. Ekologista
kompensaatiota toteutetaan, kun ennaltaehkäisevä ympäristövaikutusten
minimointi ei ole riittävää, eikä luontotyyppien tai lajien elinympäristön
heikentämistä voida kokonaan välttää.

Kuntastrategiassaan Kirkkonummi tunnustaa luontoarvot ja on asettanut
päämääräkseen “Turvaamme luontoarvojen säilymisen ja korostamme
luonnonläheisyyttä kunnan kehittämisessä”.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kirkkonummi selvittää
mahdollisia malleja ekologiseen kompensaatioon, valmistelee ja kokeilee
ekologista kompensaatiota kunnan kaavoituksessa ja rakennushankkeissa.

Kirkkonummella 31.5.2021
Vihreä valtuustoryhmä