Talousarvioneuvottelut vuodelle 2023 saatiin Kirkkonummella päätökseen perjantaina 25.11. Vihreiden neuvottelijana toimi kunnanhallituksen jäsen Saara Huhmarniemi. Myös valtuuston 1. varapuheenjohtaja Reetta Hyvärinen osallistui neuvotteluihin.

Talousarvioneuvottelut olivat historialliset, sillä tulevana vuonna hyvinvointialueuudistuksen myötä kunnan tulot pienenevät merkittävästi. “On ensisijaisen tärkeää tehdä talouden suunnittelussa pitkälle tulevaisuuteen tähtääviä harkittuja ratkaisuja, joilla rakennetaan kunnan kestävää elinvoimaisuutta ja menestystä uudessa tilanteessa. Olen iloinen myös siitä, että saimme kuntalaisille tärkeitä asioita budjettiin. Näitä ovat esimerkiksi avustukset yhdistyksille, nuorten kesätyöt ja virkistysmahdollisuuksien parantaminen”, toteaa Reetta Hyvärinen.

Saara Huhmarniemi on tyytyväinen siihen, että pitkään odotetut kouluhankkeet etenevät. “Yhteiskampuksen ja Nissnikun koulun hankkeet etenevät ja Kantvikin kouluhankkeen suunnittelu aloitetaan. Tulevaisuuteen satsataan myös uudella ilmastokoordinaattorin viralla yhteistyössä Vihdin kunnan kanssa. Kestävien liikennemuotojen hankkeista vuonna 2023 käynnistyvät mm. Tolsan asemanseutu – Jorvas rataraitti ja Överbyntien jalankulku ja -pyöräväylä.”

Kirkkonummen vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Markus Myllyniemi nostaa vihreitä voittoja erityisesti kuntalaisten virkistysmahdollisuuksien, paikallisten yhdistysten tuen ja ukrainalaisten pakolaisten avun saralla. “Vihreät saivat neuvoteltua lisätuen paikallisille nuoriso-, liikunta- ja kulttuuriyhdistyksille. Kuntalaisten keskuudessa suositun Syväjärven uimarannan kunnostus nytkähti myös eteenpäin, ja sen suunnittelu alkaa jo ensi vuonna. Pitkään tavoittelemamme maahanmuuttokoordinaattorin toimi tulee myös tarpeen ukrainalaisten pakolaisten tuen tarpeen kasvaessa”, Myllyniemi tiivistää.

Vihreät pitävät tärkeänä, että muuttuneessa tilanteessa kiinnitetään huomiota kestävään taloudenpitoon. Vihreiden esityksestä esimerkiksi yhdyskuntatekniikan kilpailutusten laatua parannetaan niin, että lisätöiden määrä urakoissa vähenee. Tämä on tärkeää, sillä budjetit ylittyvät usein juuri lisätyökustannusten vuoksi.

Menestyvän kunnan tulee huolehtia kuntalaisten ja kunnan henkilökunnan hyvinvoinnista. Vihreiden esityksen mukaisesti talousarviossa otetaan tavoitteeksi henkilökunnan liikunta- ja kulttuurisetelin käyttöönotto ja käynnistetään selvitys nuorisokahvilatoiminnasta yhteistyössä 3. sektorin toimijoiden, kuten Aseman Lasten pyörittämän Walkers-kahvilan kanssa.

Kirkkonummen Vihreät haluavat kiittää kunnan henkilöstöä hyvin valmistellusta talousarvioesityksestä ja muita ryhmiä sujuvista neuvotteluista.

Saara Huhmarniemi, Reetta Hyvärinen ja Markus Myllyniemi