Kirkkonummen kunnanvaltuusto kokoontui maanantaina 30. lokakuuta ylimääräiseen kokoukseen hyväksymään muun muassa Kirkkonummen, Vihdin ja Siuntion kuntien välisen sopimuksen työvoimapalveluiden järjestämisestä ja Masalaan nousevan uuden Nissniku-talon hankesuunnitelman.

Valtuuston hyväksymän kuntien yhteistyösopimuksen myötä Kirkkonummi, Vihti ja Siuntio muodostavat uuden työ- ja elinkeinoalueen, joka vastaa työvoimapalveluiden tuottamisesta kun palveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille. Kirkkonummi toimii alueella vastuukuntana.

Kokouksessa hyväksyttiin myös yksimielisesti pitkään odotetun Nissniku-talon hankesuunnitelma, joka pitää sisällään uuden koulutalon sekä tilat kirjasto- ja nuorisopalveluille. Vihreän valtuustoryhmän jäsenet yhtyivät puheenvuoroissaan kiitoksiin viranhaltijoille siitä, että Nissniku-talon hanke on toteutumassa ja koululaisille ja henkilökunnalle saadaan terveet ja turvalliset tilat.

Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin muutos kunnan hallinnoiman Valtioneuvos C.F. ja Maria von Wahlbergin rahaston sääntöihin, jonka myötä rahaston varoja voidaan käyttää Kirkkonummen kunnan omistaman Eerikinkartanon rakennusten korjaamiseen.

Vihreä valtuustoryhmä