Olemme huolestuneina lukeneet viimeaikaisia uutisia nuorten keskuudessa koetusta väkivallasta. Uutiset tulevat Espoosta ja Helsingistä, mutta asiaan on syytä kiinnittää huomiota myös Kirkkonummella. Tiedämme, että myös täällä on nähty syksyn aikana teini-ikäisten keskuudessa väkivaltaisia tapauksia, joiden selvittämiseen on tarvittu virkavallan apua.

Koronaviruksen aiheuttamat muutokset arkielämään vaikuttavat varmasti jokaiseen meistä, mutta haluamme tällä kirjoituksella nostaa esiin heikossa asemassa olevat nuoret. Kun keväällä koulut suljettiin kasvoi kotiolojen merkitys entisestään. Kaikilla ei kuitenkaan ole sellaista kotia, jossa olisi turvallista viettää aikaa. Kesän lämpö toi osaltaan helpotuksen tilanteeseen ja näimme omin silmin, kuinka nuoret viettivät aikaa ulkona “kylillä” ja puistoissa. Sitten tuli syksy ja kylmät ilmat, eikä ajanvietto ulkona ole enää samalla tavalla mahdollista.

Koronatilanteen pitkittyessä on todellinen vaara, etteivät jo ennestään heikot turvaverkot kannattele ja moni nuori ajatuu syrjäpoluille. Luottamushenkilön ja Kirkkonummen keskustassa toimivan yrittäjän näkökulmista emme voi aivan tarkalleen tietää, kuinka moni kirkkonummelainen nuori on syrjäytymisuhan alla. Tilanteeseen antaa osviittaa kunnan laaja hyvinvointikertomus (2018-21), jossa mainitaan että noin 200 nuorta on etsivän nuorisotyön ja kunnan järjestämän työpajatoiminnan parissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 2019 toteuttama kouluterveyskysely kertoo kirkkonummelaisten ensimmäisen ja toisen vuosikurssin oppilaiden päihdekäyttäytymisestä ja myös eroavaisuuksista muualla maassa asuviin nuoriin (vertailussa aikaisempi v. 2017 tehty kysely):

  • 24,9% kertoi olevansa tosi humalassa ainakin kerran kuukaudessa (kasvua 2,6%)
  • 10,7% kertoi käyttävänsä alkoholia viikoittain (koko maa 6,3%)
  • 24,4% kertoi kokeilleensa laittomia huumeita (kasvua 3,1%, koko maa 14%)
  • 8% kertoi käyttäneensä kannabista viimeisen kuukauden aikana (koko maa 4,2%)
  • 2,9% kertoi käyttäneensä jotakin muuta huumetta viimeisen kuukauden aikana (kasvua 2,2%, koko maa 1,4%)
  • 66,5% kertoi kokevansa, että huumeiden saaminen on helppoa (kasvua 8,2%, koko maa 57%)

Juuri nyt on oikea aika kiinnittää entistä enemmän huomiota nuorten ennaltaehkäisevään päihdetyöhön ja tehdä konkreettisia tekoja nuorten tukemiseksi. Kunnassa on jo monia hyviä toimintamalleja (mm. Nuorisotyö raiteilla), mutta meiltä puuttuu matalan kynnyksen nuorisotila. Fyyrin uusi nuorisotila ei välttämättä ole kaikille luonteva ajanviettopaikka. Tarvitsemme tilan, joka on nuorille aito vaihtoehto ulkona tai kauppakeskuksen käytävillä oleiluun myös myöhemmin illalla.

Aseman lapset ry on hyvällä menestyksellä toteuttanut vuodesta 1994 lähtien Walkers kahvilatoimintaa ja sellaisia toimii parhaillaan kahdeksalla eri paikkakunnalla. Kirkkonummen vanhassa keskustassa on monia tyhjiä tiloja, joihin on mahdollista perustaa Walkers-kahvila. Kunta voi luoda edellytyksiä toiminnan käynnistämiseksi, jonka toteuttamisessa voi olla mukana esimerkiksi vanhempainyhdistyksiä, nuorisoseuroja ja muita kolmannen sektorin toimijoita. Toimiva nuorisokahvila tarvitsee moninaista yhteistyötä ja myös vapaaehtoisten verkostoa. Tiedämme, että meitä on monia, jotka haluavat kantaa kortensa kekoon nuorisokahvilan mahdollistamiseksi Kirkkonummella.

Krista Petäjäjärvi (vihr.)

Sivistyslautakunnan jäsen

Sinikka Siekkeli

Yrittäjä, Antiikkikauppa Harakka