Kirkkonummi otti kärkipaikan Yle:n vertailussa 3.9., jossa etsittiin Suomen Vihreintä kuntaa. Kriteereinä olivat luonnonsuojelualueiden määrä kunnan pinta-alasta, sähkö- ja hybridiautojen määrä autokannasta, pyöräteiden osuus tiestöstä ja kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden, kasviperäisten lihaa ja maitoa vastaavien tuotteiden kulutus.

Kirkkonummi on Ylen jutun mukaan Suomen vihrein kunta näillä kriteereillä. Kirkkonummen Vihreiden puheenjohtaja Saara Huhmarniemi ja kuntakehitysjaoston puheenjohtaja ja kunnanhallituksen jäsen Reetta Hyvärinen iloitsevat siitä, että määrätietoisella työllä on saavutettu tuloksia.

“Vihreät ovat neuvotelleet rahoitusta pyöräteille ja esteettömille jalankulku- ja pyöräilyreiteille. Esimerkiksi Kirkkonummen aseman alikulun kunnostaminen oli yksi Vihreiden keskeisistä tavoitteista ensimmäisissä talousarvioneuvotteluissa ja lopputulos on onnistunut.
Olemme edistäneet hiilineutraalius-tavoitteita julkisissa hankkeissa ja esimerkiksi puurakentamista.” kertoo Saara Huhmarniemi, joka toimii myös rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtajana.

Reetta Hyvärinen on tyytyväinen, että kuntakehitysjaosto esitti rohkeasti, että Kirkkonummi liittyy Hiilineutraalien kuntien HINKU-verkostoon. “Kunnat ympäri Suomen ovat asettaneet omia hiilineutraalius-tavoitteitaan ja on tärkeää, että olemme mukana tässä työssä. Kirkkonummen liittyminen Hinku-verkostoon on kannustanut kuntaa suunnitelmalliseen ilmastotyöhön, vaikka tavoitteisiin onkin vielä matkaa.”

Saara Huhmarniemi arvioi, että luonnonläheisyys nosti Kirkkonummea vertailussa. “Kirkkonummella on kunnan pinta-alaan suhteessa huomattavan paljon suojeltua merialuetta, kuten esimerkiksi laaja Kirkkonummen saariston Natura-alue. Maa-alueiden suojelu ei kuitenkaan vielä riitä turvaamaan luonnon monimuotoisuutta. Viime aikoina etenkin metsäiset luontokohteet ovat olleet suosittuja retkeily- ja virkistyskohteita. Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Vihreiden aloitteesta perustetut suojelualueet osaltaan vaikuttivat hyvään sijoitukseen.”

Reetta Hyvärinen painottaa, että Kirkkonummen elinvoimaisuuden kannalta on erittäin tärkeää, että kunta hyödyntää kestävyyteen ja ympäristöön liittyviä vahvuuksiaan osana kunnan kehittämistä. “Selvitys osoittaa, että vihreät teemat ovat Kirkkonummen ehdottomat vahvuudet ja myönteinen julkisuus näissä tuo nostetta koko kunnalle. Kestävät ratkaisut tulisi ottaa entistä vahvemmin Kirkkonummen kehittämisen ja kuntakuvan lähtökohdaksi. Hyvä elinympäristö ja luonnon hyvinvointivaikutukset ovat jo nyt keskeinen tekijä esimerkiksi asuinpaikan valinnassa ja niiden merkitys vain kasvaa tulevaisuudessa. Tämä on aito kilpailuvalttimme esimerkiksi muuttovoiton tavoittelemisessa ja se tulisi ottaa huomioon päätöksenteossa.”

Tervetuloa keskustelemaan Kirkkonummen kehittämisestä Killinmäen laavulle lauantaina 5.9. klo 13-15! Opastus laavulle on Killinmäen parkkipaikalta, Vanha rantatie 254.

Reetta Hyvärinen, kuntakehitysjaston pj, kunnanhallituksen jäsen
Saara Huhmarniemi, rakennus- ja ympäristölautakunnan pj
Vihreät, Kirkkonummi