Kirkkonummen kunnanvaltuuston 25.5.2020 kokouskuulumiset

Valtuustossa käsiteltiin Kirkkonummen maankäytön kehityskuva vuosille 2040 ja 2060. Kehityskuva on kehittämisen työkalu, jonka kautta luodaan suuntaa pitkälle tulevaisuuteen niin asumisen, työn, liikenteen kuin virkistysalueiden suhteen. Nyt hyväksytty asiakirja luo kuvaa Kirkkonummesta, joka rakentuu monimuotoisen asumisen kautta sekä kylien että radanvarren kaupunkimaisten kuntakeskusten ympärille. 

Vihreät pitävät tärkeänä, että maankäytön kehityskuva vahvistaa edellytyksiä kehittää kuntaa pitkäjänteisesti. On pidettävä huolta, että julkisen liikenteen ratkaisut ja kestävän kehityksen tavoitteet huomioidaan tulevaisuuden suunnitelmissa. Myös virkistysalueiden verkostoa on tuotu kehityskuvaan aiempaa enemmän, mutta tulevaisuudessa on entistä paremmin huomioitava virkistysalueiden saavutettavuus.

Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2019 tilinpäätös, jossa tilikauden alijäämä oli -20,3 miljoonaa euroa. Lisäksi kuulimme tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä henkilöstökertomuksen, jossa summataan vuotta 2019 henkilöstön hyvinvoinnin näkökulmasta.  Arviointikertomuksessa nostetaan esille kunnan arvioitua pienempi tulokehitys ja kunnan velkaantuminen väestön kasvuun nähden. Talouden sopeuttamisen toimenpiteisiin palataan vielä kesäkuussa.

– Vihreä valtuustoryhmä