Kirkkonummen kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan Kirkkonummen laajan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman 2019-2021. Vihreiden Markus Myllyniemi piti puheenvuoron nuorille suunnatusta päihdetyöstä ja esitti yksimielisesti hyväksytyn lisäyksen suunnitelmaan päihdetietoisuuden lisäämiseksi. Vihreät ovat tehneet määrätietoisesti työtä ehkäisevän päihdekasvatuksen lisäämiseksi kunnassa. Aiheesta voi lukea Vihreiden Reetta Hyvärisen blogista.

Sanni Jäppinen esitti lisäksi, että hyvinvointisuunnitelmassa tulisi huomioida erityisryhmät myös mitattavissa tavoitteissa kuten siinä, että myös erityisryhmien edustajilla olisi myös mahdollisuus mielekkääseen harrastukseen. Esitys kuitenkin hävisi äänestyksessä.

Hyvinvointisuunnitelmassa otetaan kokemusasiantuntijoiden käyttöön kielteinen kanta ehkäisevässä päihdetyössä, mitä Vihreät eivät pidä hyvänä kehityksenä.

Markus Myllyniemen puheenvuoro

Nuorten päihteiden käyttö on lisääntynyt merkittävästi Uudellamaalla, ja olemme tällä hetkellä päätyneet tilanteeseen, jossa yksi viidestä lukio- ja ammattikouluikäisestä nuoresta käyttää laittomia huumausaineita. Samaan aikaan nuorten henkinen pahoinvointi on yhtä lailla lisääntynyt merkittävästi, ja erilaisten mielenterveydellisten ongelmien määrä on kasvanut räjähdysmäisesti sekä maakunnallisesti että paikallisesti Kirkkonummella.

Kunnan meille esittämä hyvinvointikertomus ei kuitenkaan yhdistä näitä kahta ongelmaa. Useat vertaisarvioidut psykiatriset tutkimukset ovat osoittaneet, että mielenterveydellisten ongelmien sekä sairauksien ja aktiivisen päihdekäytön välillä on selkeä linkki. Tällä hetkellä monet kirkkonummelaiset nuoret väärinkäyttävät päihteitä juuri oman ahdistuksensa ja pahoinvointinsa lievittämiseksi sen sijaan, että he saisivat sitä apua, joka heille kuuluu.

Nuorisovaltuuston antamat evästykset hyvinvointikertomuksen osalta kertovat samanlaista tarinaa. Koko kertomus on kirjoitettu hyvin positiiviseen sävyyn, eikä se tunnu huomioivan nuoria kohtaavan ongelman vakavuutta. Päihteiden käyttöä ei vähennetä nuoria pelottelemalla tai syyllistämällä vaan järjestämällä riittävä tuki arjen haasteiden kohtaamiseen.

Vaikka päihteiden käyttö nuorten keskuudessa saattaakin kuulostaa pelottavalta aiheelta, meidän tulisi pystyä keskustelemaan siitä avoimesti. Nuorten kuunteleminen ja heidän kanssaan keskusteleminen ovat kenties kaikkein tärkeimpiä ruohonjuuritason toimia ongelman ehkäisemiseksi. Kunta ei voi kuitenkaan tehdä tältä osin lapsen perheen työtä, ja vanhempien pitääkin olla entistä valmiimpia kohtaamaan nuorten päihteidenkäytön aiheuttamat haasteet.

Tämän pohjalta Vihreä valtuustoryhmä ehdottaa seuraavaa muutosesitystä hyvinvointikertomukseen nuorten päihteidenkäytön ehkäisemiseksi ja tietoisuudenn lisäämiseksi: ”Lisätään soveltuvella tavalla kuntalaisten hyvinvointia edistäviin toimenpiteisiin vanhempien päihdetietoisuuden lisääminen.”