Ensi viikonloppuna käydään ryhmien väliset neuvottelut Kirkkonummen kunnan talousarviosta vuodelle 2020. Tänä vuonna valtuusto on antanut ohjeeksi kehittää talousarvioprosessia ja siinä on otettu monia edistysaskelia. Lautakunnille on annettu kehykset, joiden puitteissa talousarviot on valmisteltu, neuvotteluihin on valmistauduttu etukäteen ja itse neuvotteluille on varattu vain yksi päivä kolmen sijaan. Kirkkonummen Vihreät pitävät laajaa valmistautumista ja tehokasta neuvottelua hyvänä käytäntönä. Toivomme, että valittu aiempaa selkeämpi linja jatkuu myös neuvotteluissa.

Edistysaskelista huolimatta talousarvioneuvotteluihin liittyy edelleen kehitettävää.
Neuvotteluprosessi ei ole läpinäkyvä, mikä luo tilaisuuden tuoda neuvotteluihin ehdotuksia tavanomaisen päätöksenteon ohi. Talousarvioon onkin aiemmin saatettu esittää muutoksia, joiden vaikutuksia vasta selvitetään tai joita ei ole edes mahdollista toteuttaa seuraavana vuonna. Muutoksista ei ole mahdollista käydä julkista keskustelua etukäteen ja päätösten vaikutukset eivät tule julkisesti arvioitavaksi.

Jotta talousarvioneuvottelut olisivat entistä demokraattisemmat, lautakuntien etukäteen tehdylle työlle tulisi antaa enemmän painoarvoa. Lautakuntien, kuten myös kunnanhallituksen ja valtuuston päätöksenteko perustuu viranhaltijavalmisteluun. Päätökset perustellaan, niiden vaikutuksia arvioidaan ja hyvä valmistelu tarjoaa päättäjille myös vaihtoehtoja. Kokousten esityslistat ovat julkisia, mikä mahdollistaa julkisen keskustelun ennen päätöksentekoa. Myöhemmin päätökset löytyvät julkisista pöytäkirjoista ja niihin liittyy muutoksenhakuoikeus.

Usein neuvotteluissa saatetaan sopia myös muista kuin suoraan talousarvioon liittyvistä asioista, mikä on ongelma erityisesti avoimen päätöksenteon kannalta. Aiempina vuosina on lisäksi voitu muodostaa ryhmien välisiä liittoumia, joiden avulla on ollut mahdollista sanella koko talousarvion sisältö.

Kirkkonummen Vihreiden kanta neuvotteluihin on, että kaikki ne päätökset, jotka vaativat taustatietoja ja laajempaa arviointia, tehdään asianomaisissa toimielimissä, riittävien selvitysten sekä avoimen valmistelun ja päätöksenteon pohjalta. Vihreät edellyttävät, että neuvotteluissa sovitaan vain niistä seikoista, mitä talousarvion laatiminen vaatii. Talousarvion laatiminen johdonmukaisesti parantaa myös mahdollisuuksia strategiseen johtamiseen ja kunnan kehittämisen kannalta keskeisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Kirkkonummen Vihreä valtuustoryhmä