Kirkkonummen Vihreä valtuustoryhmä 15.12.2018

Arvoisa puheenjohtaja – Ärade herr ordförande. Hyvät valtuutetut – bästa fullmäktigeledamöter

On mahdotonta tasapainoittaa taloutta ja tehdä asianmukaisia säästöjä pelkkiä numeroita katsomalla. Toivomme, että talousarvioneuvotteluprosessia kehitetään sellaiseen suuntaan, että viranhaltijavalmistelulle, viranhaltijoiden kuulemiselle, lautakuntatyölle ja siten demokraattiselle ja läpinäkyvälle päätöksenteolle annettaisiin enemmän painoarvoa. Tästä toivomme jatkossa aktiivista keskustelua.

Kirkkonummen kuntastrategia on hyväksytty vuosi sitten ja talousarvio on tehty nyt ensimmäistä kertaa tämän valmiin strategian perusteella. Kuntastrategian pohjalta on laadittu elinvoima- ja hyvinvointiohjelmat ja toimialat ovat laatineet talousarvioesityksensä pohjautuen näiden ohjelmien tavoitteisiin. Suunnitelmallisuus ja strategioiden toimeenpaneminen ja noudattaminen on aiemmin ollut heikkoa. Vihreä valtuustoryhmä haluaa muistuttaa kaikkia siitä, että vain toimeenpanemalla yhteisesti luotuja strategioita voidaan kehittää systemaattisesti, avoimesti ja vaikuttavasti kunnan elinvoimaa, palveluita ja kuntakuvaa yhteistyöllä eteenpäin.

Vihreä valtuustoryhmä pitää hyvänä sitä, että talousarviokirjaan lisättiin yhteinen tavoite toteuttaa kunnalle talouden pitkän aikavälin suunnitelma, joka sisältää mahdollisen sote-uudistuksen ja valtionosuusjärjestelmän vaikutusarvioinnin. Tiedämme jokainen, että että kunnan investointipaineet ovat äärimmäisen suuret. Tarvitsemme talouden ennakointiin uudenlaisia työkaluja ja suunnitelmallisuutta.

Vihreä valtuustoryhmä iloitsee panostuksista kotihoitoon ja oppilashuoltoon ja kaavoituksen uudesta henkilöresurssista kunnan elinvoiman lisäämiseksi.

Vihreät ovat pitäneet esillä vastuunkantamista ilmastotalkoissa. Nyt iloitsemme, että HINKU-hanke etenee. Kirkkonummen kunta aloittaa konkreettisen työn ja kunnassa laaditaan ensi vuoden aikana HINKU-strategia. On hienoa nähdä, että toiminta on tavoitteellista ja tulevaisuuteen katsovaa. Vihreä valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että kunnan sitoutuminen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen näkyy niin kunnan toiminnassa, kuin päätöksenteossakin.

Vihreä valtuustoryhmä kiittää talousarvioneuvottelijoita ja kunnanhallituksen puheenjohtajaa hyvässä hengessä käydyistä neuvotteluista. Vihreä valtuustoryhmä on mukana budjettisovussa ja kannattaa talousarvioesityksen hyväksymistä.

Kiitos myös kanssapäättäjät, kunnan virkamiehet ja kuntalaiset kuluneesta vuodesta. Hyvää joulunaikaa. Kiitos.

Vihreä valtuustoryhmä
Sanni Jäppinen, valtuustoryhmän puheenjohtaja