Valtuuston kokouksessa 3.9.2018 hyväksyttiin vuoden 2019-2023 kaavoitusohjelma. Kokouksen esityslista.

Tulevissa kaavoissa suunnataan hyvien liikenneyhteyksien ääreen

Päätöksen mukaisesti osayleiskaavoitus jatkuu Luoman, Masalan, Kylmälän, Kantvikin ja Kuntakeskus II alueella. Valtuusto aikaisti Sundsbergin ja Sarvvikin osayleiskaavaa siten, että suunnitteleminen voisi alkaa 2020. Lisäksi kaavoitusohjelman odotuskorissa tarkempaa suunnittelua odottamassa Veikkolan osayleiskaava sekä Läntisen kuntakeskuksen (Vuohimäen – Pikkalanlahden) osayleiskaavat, joilla varaudutaan raideliikenteen kehittämismahdollisuuksiin. Asemakaavoitus etenee monella alueella.

Saimme kokouksen aluksi esittelyn Kirkkonummen väestönkehityksestä. Kirkkonummen väestökehitykseen vaikuttaa paljon, mitä pääkaupunkiseudulla tapahtuu. Tällä hetkellä pääkaupunkiseutu varautuu merkittävän väestönkasvuun maankäytön suunnittelulla sekä joukkoliikenteen kehittämisellä. Ikärakenteen suhteen nuorten ja lapsiperheiden määrän kasvu on hidasta, mutta eläkeläisten määrä kasvaa. Palveluiden tuottaminen ikääntyvälle väestölle edellyttää väestönkasvua. Samaan aikaan asumispreferenssit ovat muuttuneet kaupunkimaista asumista suosivaksi. Jotta Kirkkonummi erottuu Espoosta, se tapahtuu omien vahvuuksien tunnistamisen avulla. Näitä ovat mm. merenrannan läheisyys ja saavutettavuus.

Kirkkonummella on upeat joukkoliikenteen mahdollisuudet ja liikenneväylät. Tällä hetkellä trendi on, että pääkaupunkiseudulla investoidaan raideliikenteen hankkeisiin. Vihreät pitävät Rantaradan kehittämistä ja siihen tukeutuvaa maankäytön suunnittelua erittäin tärkeänä. Lisäksi valtio on ohjannut rahoitusta Länsiradan kehittämiseen Helsinki-Turku välille ja uuden aseman saaminen Veikkolaan on periaatteessa mahdollista. Kirkkonummen kannattaa maankäytön suunnitelmissa osoittaa, että Veikkolan asema on mahdollisuus. Molempien, sekä Rantaradan että Länsiradan kehittämisen kannalta myös Espoon kaupunkirata Kauklahteen on merkittävä hanke.

HYKS-alueen järjestämissuunnitelma ja osavuosikatsaus

Valtuusto hyväksyi HYKS-alueen kuntien terveydenhuollon järjestämissuunnitelman 2018-2020. Jokainen alueeseen kuuluvan kunnan tulee suunnitelma osaltaan hyväksyä valtuustokausittain.

Osavuosikatsauksen yhteydessä talousjohtaja esitteli myös heinäkuun lopun tilannetta. Toimintakate oli edellisvuoden tasolla. Tämän hetkisen ennusteen mukaan vuoden tulos jäämässä ylijäämäiseksi.

Valtuustoaloitteita tiestön ja liikenteen kehittämiseksi

Kevyenliikenteen turvallisuuden parantamiseen tähtäävän valtuustoaloitteen 11/2017 käsittelyssä päätettiin, että Volsintielle maalataan nopeusrajoitukset yhtenä turvallisuutta parantavana toimenpiteenä vielä tämän vuoden 2018 aikana.

Valtuusto palautti vastauksen valtuustoaloitteeseen “Kirkkonummen tiet kuntoon” evästyksellä kartoittaa ongelmallisten teiden ja siltojen kuntoluokkia ja käyttäjämääristä ja onnettomuustilastoista.

Henkilömuutoksia varhaiskasvatus- ja opetusjaostossa

Vihreiden valtuutettu Anna Kylmänen pyysi eroa suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston jäsenyydestä aloitettuaan työn Veikkolan koulun opettajana. Annan tilalle jaostoon valittiin Outi Saloranta-Eriksson

Vihreiden valtuustoaloite: yleiset uimarannat kuntoon!

Vihreä valtuustoryhmä valtuuston selvän enemmistön kannattamana jätti valtuustoaloitteen yleisten uimarantojen kunnostamiseksi ja uusien selvittämiseksi. Lämmin kesä osoitti, että uimarannoilla on entistä enemmän kävijöitä ja sinilevä rajoittaa osan rannoista käyttöä. On tärkeää, että yleisiä uimarantojan on riittävästi saavutettavilla sijainneilla ja niiden kunnosta pidetään huolta!

Vihreä valtuustoryhmä

Lisätiedot:
Valtuustoryhän pj Outi Saloranta-Eriksson
outi.saloranta-eriksson@kirkkonummi.fi