Julkaistu Kirkkonummen sanomissa 10.5.2018

Veikkolan kyläyhdistys on vuosikymmeniä järjestänyt alkukesällä Veikkola- päivän tapahtuman, joka on koonnut paikalliset yhdistykset ja asukkaat torille. Aiempina vuosina tapahtuma järjestettiin valtakunnallisena siivouspäivänä, jolloin useissa kunnissa ja kaupungeissa on ollut mahdollisuus pitää kirpputoria ilmaiseksi yhteisillä alueilla. Kirkkonummella tätä mahdollisuutta ei suotu, vaan kyläyhdistys on aina joutunut maksamaan torin vuokran (nyt 200€) ja huolehtimaan luonnollisesti kaikista tapahtumaan tarvittavista luvista ja järjestelyistä ennen ja jälkeen tapahtuman. Viime vuosina Veikkola-päivä on järjestetty valtakunnallisena Avoimien kylien päivänä, johon osallistuu satoja kyliä Hangosta Utsjoelle. Haluamme olla mukana 9.6.2018 tuossa joukossa tuomassa toimintaa omalle kylällemme.

Mielestäni on suuri epäkohta, että yleishyödyllinen yhdistyksemme joutuu joka vuosi maksamaan torin käytöstä, vaikka kunnan muiden tilojen käyttö olisi yhdistykselle maksutonta. Kiitos kunnalle siitä mahdollisuudesta! Voisimme siirtää tapahtuman koululle, mutta torin ympärillä olevat yrittäjät ovat toivoneet, että pysymme torilla elävöittääksemme kylän keskustaa. Samalla hienolla elävöittämisperiaatteella toimii Prolocalis Oy:n ja Kirkkonummen kunnan yhteistyönä pientuottajatori joka toinen torstai kuntakeskuksen torilla veloituksetta.

Voisiko Veikkolan tori olla kerran vuodessa ilmainen myös yhdistyksemme järjestämään elävöittämistapahtumaan, joka on lisäksi osa valtakunnallista kylätoimintaa? Kunnan strategian mukaisesti on luvattu laajentaa yhteistyömahdollisuuksia kuntalaisten, kolmannen sektorin ja yritysten välillä ja kehittää kuntakeskuksista entistä vireämpiä ja viihtyisämpiä kohtaamispaikkoja. Torin tarjoaminen veloituksetta ja tasapuolisesti yhteisöllisiin tapahtumiin olisi mielestäni strategian mukainen. Kunnalle ei torin käytöstä kuluja tule, eikä tapahtuman järjestämisestä myöskään. Mahdollisen sähkön käytön voi sitä tarvitsevat maksaa. Elävästä torialueesta ja iloisista tapahtumista hyötyvät niin asukkaat kuin paikalliset yrityksetkin!

Vastaus otsikon kysymykseen, jonka esitti kuntakeskuksessa asuva ystäväni, lienee tullut selväksi. Kyllä. Veikkolassa on arvokas tori.

Teksti: Maarit Orko Kunnanvaltuutettu (Vihreät)
Vapaa-aikajaoston jäsen
Veikkolan kyläyhdistyksen hallituksen jäsen

Mitä toriasialle kuuluu? Aiheesta käytiin kevään aikana laajaa keskustelua ja kuntatekniikan lautakunta päätti kunnanhallituksen pyynnöstä kesäkuun 2018 kokouksessa avata sekä keskustan että Veikkolan torit ilmaiseksi kaikkien kuntalaisten käyttöön torstaisin ja lauantaisin!