Tiedote 23.11.2017 julkaisuvapaa.

Talousarvio hyväksyttiin kunnanhallituksen kokouksessa 20.11.

“Saimme kirjattua talousarvioon useita sisällöllisiä tavoitteita, joiden odotamme näkyvän toiminnassa ensi vuonna. Tavoitteet ohjaavat tekemään rakenteellisia muutoksia palveluiden parantamiseksi. Samalla varaudutaan maakuntauudistukseen”, kertoo Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Outi Saloranta-Eriksson.

“On erittäin hyvä, että lastensuojeluun ohjataan nyt tarpeeksi resursseja, sillä lastensuojelun tilanne on hälyttävä myös Kirkkonummella. Vihreiden esityksestä perheväkivallan ehkäisy sai lisäksi kohdennettua rahoitusta”, toteaa kunnanhallituksen jäsen Emmi Wehka-aho.

Kunnanhallituksen jäsen, kuntakehitysjaoston puheenjohtaja Reetta Hyvärinen on tyytyväinen siihen, että puolueet ymmärtävät tarpeen kunnan määrätietoiselle kehittämiselle: “Kunnan elinvoiman ja vetovoimaisuuden kannalta on tärkeää, että palveluihin, tiloihin ja ympäristöön panostetaan nyt suunnitelmallisesti, mikä tarkoittaa myös taloudellista vastuullisuutta. Budjetissa on harkittuja panostuksia esimerkiksi työllisyyteen, sivistyspalveluihin, keskustojen kehittämiseen ja koulurakentamiseen.”

Vihreiden esityksestä päätettiin ottaa käyttöön laatukriteerit rakentamishankkeiden kilpailutuksessa. Saimme resursseja myös ympäristöä ja luontoa koskevan tiedon keräämiseen sekä virkistysalueiden kehittämiseen.

“Järjestöjen toiminnan kannalta on hienoa, että avustuksiin panostetaan. Kirkkonummella käynnistetään nyt ensimmäistä kertaa myös kulttuuristrategian laatiminen”, kertoo kunnnanhallituksen jäsen, vapaa-aikajaoston puheenjohtaja Antti Kilappa.

Vihreiden ehdotus suorien ja nopeiden bussiyhteyksien lisäämisestä Matinkylän metroasemalle sai laajaa kannatusta. Keskustan kehittämisen kannalta kaivattu aseman alikulun parantaminen nousi takaisin ensi vuoden investointeihin.

Neuvotteluissa Vihreiltä olivat mukana myös Saara Huhmarniemi ja Noora Piili.

Vihreät kiittävät kaikkia ryhmiä hyvässä hengessä ja yhteistyössä sujuneista neuvotteluista!

Lisätietoa:
Outi Saloranta-Eriksson
outi.saloranta-eriksson@kirkkonummi.fi