Vihreiden valtuustoaloite kevyen liikenteen ja pyöräilyn edistämisohjelman laatimiseksi tuloksena kunnalle on laadittu kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma (pdf, ei aivan viimeisin versio), joka käsiteltiin kunnanvaltuuston kokouksessa 19.6. Lisäksi Kirkkonummi päätti liittyä Pyöräilykuntien verkostoon.

Valtuusto hyväksyi lisäksi yksimielisesti Saara Huhmarniemen ponnen: Kirkkonummelle laaditaan kevyenliikenteen väylien kunnossapitosuunnitelma esimerkiksi osana tulevaa turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelmaa. Saara Huhmarniemi myös esitti vihreiden kommenttipuheenvuoron kokouksessa.

Vihreiden kommenttipuheenvuoro

Kirkkonummelle on laadittu pyöräilyn ja kävelyn kehittämisohjelma, mikä on erinomainen asia!

Ilmastopaneeli linjasi juuri, että kävelyn ja pyöräilyn edistäminen on olennainen osa Suomen ilmastotavoitteiden toimenpiteitä. Toisaalta liikkumattomuus on yksi aikamme sairastuttavista tekijöistä. Etenkin Kirkkonummen keskustan alueen liikenneväylät tulevat tulevaisuudessa olemaan lujilla ja vaihtoehtoja autoilulle kannattaa etsiä.

Edistämisohjelman tavoitteena on tehdä pyöräilystä ja kävelystä helppoja ja mukavia, itsestäänselviä arkisia valintoja. Kehittämisohjelma tähtää tähän tavoitteeseen etenkin pyörä- ja kävelyreittejä parantamalla. Lisäksi parannetaan opastusta ja lisätään pyöräparkkien määrää sekä tehdän tarpeellisia korjauksia nykyisiin reitteihin. Tavoitteena on lähes kaksinkertaistaa pyörällä ja jalan kuljettujen matkojen osuus nykyisestä 6% 11% vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on maltillinen johtuen alhaisesta lähtötasosta. Kirkkonummi liittyy myös pyöräilykuntien verkostoon ja valmistelee turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelmaa. Nämä ovat erittäin tärkeitä askeleita kohti liikuvampaa Kirkkonummea.

Uusia reittejä kehittämisohjelma ei tarjoa verrattuna edellisessä pykälässä esitettyyn liikennesuunnitelmaan, haja-asutusalueiden koulumatkojen turvallisuutta tähtääviä suunnitelmia lukuunottamatta. Ohjelman tavoitteet on realistisia, mutta suunnitellut reitit on sitäkin tärkeämpää toteuttaa aikataulussa.

Nyt laadittu kehittämisohjelma ei täytä kaikkia valtuustoaloitteessa mainittuja tavoitteita. Arkipyöräily voi olla vaihtoehto ainoastaan, jos palvelut on sijoiteltu niin, että ne niihin pääsee pyörällä ja jalan tai yhdistelmänä julkista ja jalankulkua. Näitä ei tarkastella nyt lainkaan. Vihreät edellyttävät, että kehittämisohjelman tavoitteet sisällytetään myös yhdyskuntasuunnittelun ja kaavoituksen tavoitteisiin. Toimiva kaupunkirakenne muodostaa lähtökohdan pyöräilyn ja kävelyn edistämiselle.

Lisäksi kehittämisohjelmasta puuttuu kokonaan kunnossapito, vaikka juuri tässä on tunnetusti ongelmia sekä jalankulku- että pyöräreiteillä. Talvella auraus on puutteellista ja tämä aiheuttaa vaaratilanteita. Kunta on vastuussa puutteellisesta kunnossapidosta aiheutuvien onnettomuuksien korvauksista, joten kysymys on myös taloudellinen.

Kirkkonummen Vihreiden valtuustoryhmä

Kuva: Pyöräilykuntien verkosto / Antero Aaltonen