Masala on kunnan vilkkaimmin kehittyvä ja väkirikas taajama. Alueelta löytyvät arjen palvelut ja työpaikat. Keskusta-alueen uusi tiivistyvä rakentaminen on luonut uusien asukkaiden myötä painetta kehittää ja laajentaa lähivirkistyskohteita ja -reittejä. Kuntalaisten laajasti suosima keskusmetsä, junaradan pohjoispuolella, jatkuu Masalan keskustasta yhtenäisenä aina Kirkkonummen kuntakeskukseen saakka. Junaradan eteläpuoleista Majvikin ja Suvimäen aluetta ei ole huomioitu ja kehitetty virkistysmaastona tai retkikohteena lainkaan. Masalan portti merelle aukeaa juuri Majvikissa, vain alle kilometrin päässä Masalan juna-asemalta. 

Majvikin merenrannan Natura-alueet avautuvat vanhan huvilayhdyskunnan rakennuksien ja upean metsäisen kallioselänteen takana. Valmis kevyenliikenteen väyläkin merenrantaan on jo olemassa. Opasteet ja merkityt virkistysreitit kuitenkin puuttuvat, samoin kuin puuttuu konsepti koko alueen kehittämisestä Majvikin hotellin, ravintolan, luontomatkailun ja kuntalaisten merellisenä virkistysalueena.
Majvikin ja Suvimäen alueen asemakaavaa on käsitelty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa jo useaan kertaan tällä valtuustokaudella. Alueelle on suunniteltu merkittävää kerrostaloasumista. Haasteena rakentamiselle on kallioinen maasto ja toisaalta alueen mahdoton saavutettavuus ilman läpiajoliikenteen ohjaamista Sundsbergin asuinalueen kautta. Alueella on myös merkittäviä luontoarvoja. Kaava on palautettu valmisteluun evästyksillä, että kaavatalous, luontoarvot ja liikenneyhteydet otetaan paremmin huomioon ja niin, että rakennusoikeutta tulee vähentää. 

Voimakkaan kerrostaloasumisen sijaan Majvikin ja Suvimäen alueen ja asemakaavan tavoitteissa tulisi olla pientaloasuminen ja keskiössä upea luonto, Natura-alueet ja luontomatkailu, joka palvelee myös alueen asukkaita. Kehitetään ja rakennetaan Majvik Suvimäen aluetta kuten Laajalahtea Espoossa kuntalaisten saavutettavana merellisenä luontokohteena, luontomatkailun keskittymänä jo alueella toimivan hotelli- ja ravintolayrittäjän kanssa. Kehitetään alueen reitistöä olemassa olevaa kehittämällä ja rakennetaan uutta pientaloaluetta vanhaan huvila-yhdyskuntarakenteeseen tukeutuen, niin että alueesta muodostuu yhtenäinen upea vanhaa kunnioittava merellinen kokonaisuus.  

Merellinen Kirkkonummi on tekemistä vaille valmis. 

Sanni Jäppinen
Kunnanvaltuutettu, kuntavaaliehdokas, Vihr.