Kuluvalla valtuustokaudella Kirkkonummella on keskusteltu kulttuurista esimerkiksi Fyyri-kirjaston rakennuskustannusten, lähikirjastojen säilymisen ja uuden kulttuuristrategian valmistumisen näkökulmista. Kirkkonummella joulukuussa hyväksytty kulttuuristrategia on tärkeä askel siihen suuntaan, että kulttuuri käsitetään paitsi merkityksellisenä osana hyvää elämää, myös keinona vahvistaa asukkaiden hyvinvointia ja kunnan taloutta.

Strategiassa yksi tärkeä nosto on paikallisuus. Espoon kulttuuritarjonnan läheisyydessä Kirkkonummella voi olla helppoa hairahtua ajattelemaan, että on yhdentekevää löytyykö kulttuuria omasta kotikunnasta. Kuntien kulttuurilaki kuitenkin velvoittaa kuntia tuottamaan kulttuuripalveluita. Emme voi nojata naapurikuntien palveluihin, koska niiden pariin eivät kaikki pääse tasavertaisesti. Asukkaat ansaitsevat kotikunnan, jossa on mahdollista nähdä, kokea ja harrastaa eri taiteen ja kulttuurin lajeja.

Kaustisen kansanmusiikkifestivaalit, Järvenpään puistoblues, Kotkan meripäivät, Kuopio tanssii ja soi… Nämä monille tutut tapahtumat eivät ole syntyneet tyhjän päälle, vaan kulttuurimyönteisen kehittämisen tuloksena. Vetovoimaiset tapahtumat ammentavat alueen omasta kulttuuriperinnöstä ja osaamisesta. Kirkkonummen on nyt korkea aika kehittää itseään kulttuurin keinoin: Luoda edellytykset kulttuurielämälle ja tapahtumille, jotka tekevät Kirkkonummesta houkuttelevan myös vierailijoille. Kulttuuristaan kunta tunnetaan!

Kirkkonummen Vihreiden vaaliohjelmassa tunnistetaan kulttuurin merkitys. Kirjastoja täytyy kehittää lähipalveluna ja kulttuurin järjestökentälle mahdollisuuksia tuottaa asukkaille kulttuuripalveluja, tapahtumia ja toimintaa. Kyse on tiloista ja avustuksista, mutta myös kyvystä luoda Kirkkonummelle kulttuurimyönteistä ilmapiiriä. Kunnan roolina on sparrata ja vahvistaa kulttuuritoimijoita, luoda uusia yhteyksiä myös liike-elämän toimijoihin ja kannustaa uusien yhteistyöverkostojen muodostumista. Näin avautuu uusia rahoituksen mahdollisuuksia ja ekosysteemi, jossa kulttuurin keinoin rakentuu myös uusia palveluita, työpaikkoja ja elinvoimaa.

Tulevien päättäjien tehtävänä on käsittää kulttuurin laajentunut merkitys 2020-luvulla. Kulttuuri yhdistää kuntalaisia, vahvistaa yhteisöä ja sen tuomat hyvinvointivaikutukset ovat tutkitusti merkittäviä. Kulttuuri on avainasemassa kun Kirkkonummesta halutaan tehdä paras mahdollinen kotipaikkakunta meille kaikille.

Kirkkonummen Vihreät
Krista Petäjäjärvi ja Maarit Orko