Kirkkonummen kuntapolitiikassa kuulee usein toiveita siitä, että kunnan tulisi ottaa oppia yritysmaailmasta ja olla ketterästi uudistuva. Puhutaan muutosjohtamisesta ja korostetaan esimerkillä johtamista. Toiveet ketteryydestä ja muutosmyönteisyydestä ovat perusteltuja, sillä kuntien rooli ja myös toimintaympäristö ovat jatkuvassa muutoksessa. Kuntien työntekijöiltä edellytetään kykyä uudistua, joten on hyvä tarkastella asiaa myös luottamushenkilöiden kannalta.

Yksi keino uudistumiseen on riittävä vaihtuvuus. Esimerkiksi useiden yritysten ja yhdistysten hallituksissa on käytössä rotaatioperiaate, joka asettaa ylärajan ajalle, jonka sama henkilö voi yhtäjaksoisesti toimia samassa tehtävässä. Rotaation avulla tavoitellaan uuden osaamisen, näkökulmien ja aidon kiinnostuksen saamista yritysten kehittämisen käyttöön. Sopiva vaihtuvuus vähentää myös asioiden riippuvuutta yksittäisistä henkilöistä ja vallan keskittymistä. Toimiva hallitustyöskentely on tärkeä osa yrityksen menestystä ja luo erityisesti operatiiviselle johdolle mahdollisuudet kehittämiseen.

Kirkkonummella erityisesti kunnanhallituksessa vaihtuvuus on ollut huomattavan vähäistä. Useat istuvat hallituslaiset ovat olleet tehtävissään lukuisia valtuustokausia. Tämä ylläpitää vallitsevaa toimintakulttuuria, jossa valtaa keskitetään yhä enemmän kunnanhallitukselle ohi lautakuntien. Valtuutetun äänet ovat henkilökohtaisia, mutta muut luottamuspaikat jaetaan poliittisten ryhmien kesken. Paikkojen jaossa on syytä kiinnittää huomiota uusiutumiseen. Rotaatioperiaate tulisi ottaa käyttöön myös Kirkkonummen keskeisissä luottamustehtävissä.

Näyttääkseen esimerkkiä ja tukeakseen toimintakulttuurin muutosta kohti avoimempaa ja terveempää päätöksentekoa, otti Vihreä valtuustoryhmä käyttöön rotaatioperiaatteen ensimmäisenä ryhmänä Kirkkonummella kaksi vuotta sitten. Vihreiden rotaatioperiaatteen mukaan esimerkiksi kunnanhallituksen jäsen voi toimia samassa tehtävässä yhtäjaksoisesti 8 vuoden ajan, jonka jälkeen paikasta on luovuttava ainakin väliaikaisesti.

Kirkkonummi uudisti hallintosääntöään keväällä 2021 ja hallintosäännön yhteydessä olisi ollut mahdollista edistää myös luottamustehtävien rotaatiota. Vihreiden ryhmä esitti, että ryhmät pyrkisivät huomioimaan rotaatioperiaatteen omassa paikkajaossaan. Rotaatiota vastaan äänestivät pro Kirkkonummi, rkp sekä lähes koko kokoomuksen, sdp:n ja ps:n ryhmät.
Vaalit on toinen mahdollisuus muutokseen.

Vihreä valtuustoryhmä