Suomen väestö ikääntyy vauhdilla. Arvion mukaan 2030-luvun alkupuolella yli neljäsosa suomalaisista on yli 65-vuotiaita.

Ikääntyneille tarkoitettuja asuntoja ja sopivia asuinympäristöjä tarvitaan yhä enemmän. He haluavat asua kotonaan mahdollisimman pitkään – tarvitaan siis tarkoituksen mukaisia asuntoja ja palveluita heille.Esimerkiksi esteettömiä asuntoja on vain pieni osa maamme asuntokannasta.

Huomioni kiinnittyi Kirkkonummen Sanomissa 21.3.2021 olleeseen artikkeliin “Avustusta ikääntyneiden asumisen kehittämiseksi”. Ympäristöministeriö on käynnistänyt vuonna 2020 hallitusohjelman mukaisen kolmivuotisen Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman parantamaan ikääntyneiden asumisoloja. Ohjelma on suunnattu kaikille Suomen kunnille, ja tänä vuonna avustusta jaetaan 1,2 miljoonaa euroa hankkeille, jotka edistävät ikääntyvien asumisen mahdollisuuksia ja laatua. Ympäristöministeriöltä saamani tiedon mukaan Kirkkonummen kunta ei ole hakenut avustustuksia vuosina 2020 tai 2021. Vahinko, kun asian kanssa nukuttiin.
Mutta tammikuussa vuonna 2022 on avautumassa vielä yksi avustustusten hakukierros. Toivottavasti kunnassamme löytyy sopiva hanke ikäihmisten hyvinvoinnin parantamiseksi ja asumisen tukemiseksi.

Sakari Kuokkanen
kuntavaaliehdokas
Kirkkonummen Vihreät