Vuosi on jo vierähtänyt koronamaailmassa sinnitellessä. Onneksi kuntavaalit siirrettiin, kun nyt näyttää, että pahin tautitilanne ja liikkumisrajoitukset sattuisivat juuri alkuperäisen vaalipäivän aikoihin. Kesäkuussa vaalien aikaan todennäköisesti lähes kaikki riskiryhmäläiset, joita myös suuri osa vaalitoimitsijoista on, ovat jo saaneet ainakin yhden rokotuksen.

Olen toista kertaa Vihreiden kuntavaaliehdokkaana ja näihin asioihin haluan Kirkkonummella vaikuttaa:

Asenteisiin ikäihmisiä kohtaan
Me eläkkeensaajat olemme osallistumaan kykenevä monenkirjava joukko erilaisia ja eri-ikäisiä yksilöitä. Olemme yhteiskunnassamme voimavara, emme huoltosuhde emmekä kestävyysvaje. Ikäihminen on oman elämänsä subjekti – tekijä, ei objekti – kohde. Meissä on poweria ja potentiaalia.

Jotta aktiivinen osallistuminen Kirkkonummella olisi meille kaikille kunnostamme tai taloudellisesta tilanteestamme riippumatta mahdollista, kulkuyhteyksiä palveluihin, harrastustoimintaan ja ainutlaatuisiin luontokohteisiimme täytyy parantaa. Autottomien liikkuminen kolmen kuntakeskuksen välillä Kirkkonummella on varsin rajallista. Koska saamme esim. Porkkalanniemeen vaikkapa kerran viikossa kulkevan palvelulinjan?

Yksinäisyys voi tappaa ikäihmisen siinä missä koronakin. Ikäihmisistä hyvin suuri osa asuu yksin. Yhteisöllistä asumista tulee kehittää. Eri-ikäisten ihmisten ja erilaisten asumismuotojen yhdistämistä ja suunnittelemista turvallisiksi kyläyhteisöllisiksi kokonaisuuksiksi pitää kuntamme rakennustoiminnassa edistää.

Kulttuuri kuuluu kaikille
Kulttuuri synnyttää mielen terveyttä ja ylläpitää toimintakykyä, taide kuuluu kaikille. Maksuttomat tai pienet osallistumismaksut harrastuksiin ja kulttuuritapahtumiin mahdollistavat niihin yhdenvertaisen osallistumisen. Onneksi on kirjastot ja ihana Fyyri! Kunhan taas päästään nauttimaan siellä oleilusta ja Toimari-kahvilan herkuista.

Tiedotus ja viestintä
Jos tieto osallistumismahdollisuuksista tai palveluista ei saavuta senioria, vika ei ole seniorissa. Korona-ahdistukseen paras lääke kaikenikäisille on kirkas ja selkeä viranomaisviestintä ja sen varmistaminen, että viesti on mennyt perille, vaikka viestin vastaanottajan tietotekniikkataidot olisivat hyvinkin vajavaiset tai niitä ei olisi ollenkaan.

Köyhyys
Moni eläkeläinen kokee elintasonsa huomattavan pudotuksen häpeänä. Puhutaan ylivelkaantuneista vanhuksista, jotka jättävät lääkkeet ostamatta, että raha riittäisi ruokaan ja vuokraan. Sosiaalisen avun pyytämisen kynnys tuntuu ennen mukavasti toimeentulleelta liian korkealta. Pärjäämisen eetos on niin vaativa, että apua ei haeta. Ikääntyneitä syrjivä puhe syrjii ja satuttaa. Mielipide, jonka sanominen ei jätä ketään ulkopuolelle, on erilainen kuin se, joka jättää.

Haluan huomisen Kirkkonummen olevan kunta, jossa kenenkään ei tarvitse pärjätä yksin. Minun Kirkkonummella köyhyys ei ole häpeä vaan kutsu lähimmäisen auttamiseen.

PÄIVI KUJASALO
eläkeläinen
Palvelukeskussäätiön hallituksen jäsen
kuntavaaliehdokas 2021

Julkaistu Kirkkonummen sanomissa 11.4.2021