Kirkkonummi on ollut jo ennen koronaa tietynlaisessa horrostilassa, mutta toivotaan, että koronatilanne helpottaa viimeistään kesällä ja voimme pikkuhiljaa lähteä taas ”ihmisten ilmoille”, toreille, erilaisten harrastusten pariin ja vapaa-ajan viettopaikkoihin.

Kunnan vapaa-ajan palveluilla on erittäin tärkeä rooli siinä, että kuntaan saadaan eloa ja kesänvietto omassa kunnassa olisi viihtyisää ja mahdollisimman voimaannuttavaa. Olisiko nyt sopiva aika saada Kirkkonummen mahdollisuudet esille, voisiko nyt olla hyvä aika suunnitella kunnan tarjoamia toimintoja niin, että ne palvelisivat kuntalaisia myös kesäaikana mahdollisimman hyvin ja laajasti koko kunnan alueella?

Kuntalaiset ovat jo pitkään toivoneet, että uimahalli olisi auki kesä- ja heinäkuun ajan, jolloin moni kuntalainen viettää vapaa-aikaansa tai kesälomaansa Kirkkonummella. Voisiko tämä olla se vuosi, jolloin tämä mahdollistuisi hyvällä ennakoinnilla ja mm. huoltotöiden aikaistamisella, sekä hyvällä lomien suunnittelulla? Tämä palvelisi kuntalaisia ”vauvasta vaariin”.

Asukaspuistot ovat olleet pitkään suljettuina, joten on enemmän kuin toivottavaa, että ne saadaan kesäksi auki, sillä siellä työskentelevät varhaiskasvatuksen ammattilaiset ovat tärkeässä roolissa perheiden hyvinvointia kannattelevassa työssään. Asukaspuistot tukevat koko perheen hyvinvointia; Lapsille laadukasta varhaiskasvatusta ja vanhemmille tukea vanhemmuuteen ja lapsiperheen arjen hallintaan. Jo ennestään sujuvaa yhteistyötä kunnan muiden perhetoimijoiden ja järjestöjen kanssa tulee vahvistaa, jotta perheet saavat mahdollisimman varhain tarvitsemansa tuen. Asukaspuistojen kehittämismahdollisuudet ovat todella laajat, kunhan niissä on kehittäjiä eli asukaspuistojen työntekijät pääsevät palaamaan omiin työtehtäviinsä.

Kirjastojen monipuoliset tilat vastaavat kuntalaisten moniin eri tarpeisiin. Kirjastojen henkilökunta on ammattitaitoista ja kekseliästä porukkaa ja heilläkin on varmasti monta ajatusta pienistä tapahtumista ja muusta aktiivisesta toiminnasta, jolla kirjastoihin saadaan taas toimintaa eri kohderyhmille. Myös kirjastojen nuorisotilat, sekä niissä toimivat nuoriso-ohjaajat ovat erittäin tärkeitä kunnan nuorisolle.

Harrastepakun mahdollisuudet tulee ottaa paremmin haltuun niin, että sen avulla pystytään palvelemaan laajemmin kunnan eri alueita. Ammattitaitoisen henkilökunnan avulla ja hyvällä tiedottamisella saadaan kuntalaisia liikkumaan, viihtymään ja tapaamaan muita ihmisiä. Toimintaa on hyvä suunnitella ennakkoon niin, että se palvelee sekä lapsia ja nuoria, että työikäisiä ja senioreita.

Lähiliikuntapaikat ja niissä tapahtuvat ohjatut jumpat ja laitteisiin tutustumiset olisi hyvä saada taas pyörimään.

Meillä on Kirkkonummella todella ammattitaitoista, osaavaa ja aktiivista henkilökuntaa, joille täytyy suoda mahdollisuus suunnitella toimintaa tulevalle kesälle. Mikään suunnitelma ei mene hukkaan, päinvastoin se on investointi tulevaan!

Miisa Jeremejew
vt varhaiskasvatuksen opettaja
varavaltuutettu
kuntavaaliehdokas 2021
Kirkkonummen Vihreät

Julkaistu Kirkkonummen sanomissa 21.3.2021
Tämä kirjoitus on lähetetty myös Kirkkonummen kunnan sivistystoimenjohtajalle 17.3.2021