OIKEUS HYVÄÄN MIELEEN

WHO on määritellyt vuonna 2013, että mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa henkilö kykenee näkemään omat kykynsä, selviytymään elämäänsä kuuluvista haasteista, työskentelemään ja olemaan osallinen yhteisössään.

Mielenterveyden tukeminen ei ole vain lääketiedettä -ja hoitoa. Ihminen on kokonaisuus, mielenterveys on myös yhtä kuin tunne- ja elämänhallintataitoja Mielenterveys ei riipu pelkästään yksilöstä itsestään, vaan yhteiskunnallisilla olosuhteilla on suuri merkitys. Yhteiskunnan oikeudenmukaisuus, vaikuttamismahdollisuudet ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen tukevat mielenterveyttä. (Suomen Mielenterveysseura)

Mielenterveyden haasteiden varhainen tukeminen on ensiarvoisen tärkeää. Mielenterveystyön tulisi olla laaja-alaista ja asiakasta kokonaisvaltaisesti tukevaa. Kun mieli järkkyy, se heijastuu usein myös taloudenhallintaan, ihmissuhteisiin ja muuhun elämänhallintaan. Tämä tulisi huomioida mielenterveyspalveluiden kehittämisessä, niin että siinä olisivat mukana kunnan eri toimialat toteuttamassa (mm. mielenterveys- ja päihdepalvelut, sosiaalipalvelut, perhepalvelut)

Helsingin kaupungissa on käytössä Mieppi -mielenterveyspalvelupisteitä, joissa avunhakijalla on mahdollisuus matalalla kynnyksellä saada 1-5 keskustelu- ja ohjausaikaa. Tämä palvelu on tarkoitettu yli 13-vuotiaille kuntalaisille ja se on maksutonta. Vastaavanlaisen toimintatavan kehittäminen Kirkkonummella on mielestäni erittäin järkevää ja asiakaslähtöistä.

Psyykkisen hyvinvoinnin suurimpia vihollisia ovat yksinäisyys ja osattomuus. Eri puolilla Kirkkonummea on lapsiperheille tarkoitettuja aivan upeasti toimivia asukaspuistoja. Olisiko syytä kehittää niiden toimintaa ylisukupolvisiksi ja eri toimialoja ylittäviksi? Alueellisella kohtaamispaikalla eri-ikäisille, erilaisista taustoista tuleville kuntalaisille voisi olla yhteisöä rakentavia vaikutuksia. Paikka, jossa voi istua kahvikupilliselle toisten kanssa, kokea olevansa merkityksellinen osa oman alueensa asuinyhteisöä.

Irja Kekkonen
sosionomi(AMK), diakoniatyöntekijä
Kuntavaaliehdokas (Vihr.)