— Aloitamme kuntavaaliehdokkaiden blogisarjan! Tervetuloa lukemaan. —


Kuunnellaan ja kuullaan

Lokakuun 10. päivä vietetään maailman mielenterveyspäivää. Tänä vuonna teemana on kuunteleminen. Se, miten meitä kuullaan ja miten meidät kohdataan arjessa, vaikuttaa hyvinvointiimme.

Mielenterveyteen liittyviä huolestuttavia tietoja on myös syytä kuunnella tarkasti. Mielenterveysongelmat ovat nousseet yleisimmäksi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syyksi. Mielenterveyspooli kertoo, että mielenterveyssyiden takia menetämme 17 miljoonaa työpäivää vuodessa.

On selvää, että mielenterveyttä kannattaa tukea matalalla kynnyksellä osana arkea. Erityisesti lasten ja nuorten mielenterveyden tukeminen ennaltaehkäisee vaikeiden ongelmien syntymistä. Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa toimii psykologeja ja kuraattoreita, joiden asiantuntemusta kannattaa hyödyntää luomaan toimintakulttuuria, jossa kaikilla on hyvä ja turvallinen olla.

On tärkeää, että kaikki tulevat kohdatuksi ja kuulluksi. Kun psykologi tai kuraattori on jo arjesta ennestään tuttu, hänen luokseen on helpompi mennä hakemaan apua pulmiin matalalla kynnyksellä. Neuvoloilla on iso rooli perheiden tukena ja apuna. Aikuisten ja nuorten mielenterveyspalveluita tulee olla saatavilla matalalla kynnyksellä.

Juuri nyt koronaepidemian aikaan ja sen jälkihuollossa on erityisen tärkeää pitää huolta ennaltaehkäisevistä palveluista ja matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden saatavuudesta.

Me kaikki voimme tukea mielenterveyttä ja hyvinvointia arjessa. Kohdataan toisemme, kuunnellaan ja kuullaan!

Paula Oittinen, viestinnän asiantuntija FM.

Muutimme Kirkkonummelle vuonna 2019 Espoosta. Espoossa olin kuntapolitiikassa mukana teknisessä lautakunnassa ja varhaiskasvatusjaostossa. Olen kolmen lapsen äiti, joten lähiluonto, turvallinen liikkuminen, koulut, päiväkodit ja perheiden palvelut ovat minulle arjessa tärkeitä teemoja. Työskentelen Suomen Psykologiliitossa mielenterveyteen ja sote-palveluihin liittyvien teemojen parissa.