Vihreiden päättäjien ajatuksia poikkeusaikana

Mitkä aiheet ovat Vihreille päättäjillemme ajankohtaisia nyt poikkeusaikana? Koronatilanteen aiheuttamien ajankohtaisten asioiden lisäksi on pidettävä huolta kunnan elinvoimasta ja toiminnasta poikkeustilan jälkeen.

Nyt nostamme teemoja, joita kohtaamme ja tunnemme tärkeiksi juuri nyt. Samalla esittelemme Kirkkonummen Vihreitä päättäjiä. Julkaisemme ajatuksia tällä teemalla 15.4. alkaen.


Yhteisöllisyys, kulttuuri ja palvelujen saatavuus

Nyt jos koskaan tulee huomatuksi ihmisten tarve yhteisöllisyydelle ja kulttuurielämyksille.

Kulttuuri on sanana moniulotteinen. Itselleni se tarkoittaa kaikkea sitä, minkä me ihmiset saamme aikaan yksin tai yhdessä.

Kunnan valmisteilla olevaa kulttuuristrategiaa odotellessa on ollut ilo huomata, että pandemian myötä on inspiroiduttu kehittämään uusia palvelumuotoja. Olen osallistunut virtuaaliseen lukupiiriin, tarjolla on ollut erilaisia musiikki-, tanssi- ja teatteriesityksiä, joogaa, jumppaa, taidetta ja virtuaalikierroksia museoissa. Kirjastojen e-aineistoja on ollut laajemmin saatavilla.

Kaipaan silti live-esityksiä, yhteisöllisiä tapahtumia, yhdistystoimintaa ja kirjastojen avaamista sekä kohtaamisia: keskusteluja omalla kylällä, kaupassa, koirapuistossa ja lenkkipoluilla.

Pandemian jälkeen kuntamme taloustilanne tulee olemaan haastava. Toivon, että säästöjä suunnitellaan ja toteutetaan osallistaen sekä henkilökuntaa, että kuntalaisia. Peruspalvelut tulee säilyttää kaikissa kuntamme kolmessa keskuksessa: kuntakeskuksessa, Masalassa ja Veikkolassa.

Maarit Orko
Valtuutettu, sivistys-ja vapaa-aikalautakunnan jäsen, henkilöstöjaoston jäsen

 

Elävää paikalliskulttuuria, vahvaa demokratiaa

Lähdin mukaan kuntapolitiikkaan kolmesta syystä:
1. Halusin oppia miten päätökset syntyvät
2. Halusin kehittää parempaa kulttuurielämää
3. Halusin kehittää Kirkkonummea, joka tunnistaisi vahvuutensa upeana merellisenä paikkakuntana.

Kuntapolitiikkaan osallistuminen on ollut opettavainen matka! Monesti mietin, että mitä on hyvä päätöksenteko? Miten me voimme kehittää tiedolla johtamista, läpinäkyvyyttä ja sellaista keskustelukulttuuria, joka mahdollistaa hyviä päätöksiä, jotka kannattelevat pitkälle tulevaisuuteen? Nyt kun maailma muuttuu nopeasti, on demokratialla ja kestävällä päätöksenteolla erityinen arvo!

Korona-aika on myös osoittanut, kuinka suuri merkitys kultuurilla on. Kulttuuri ei ole kuitenkaan ainoastaan kirjaston tai kulttuuritoimen asia, vaan se liittyy mm. rakennettuun ympäristöön, kasvatukseen, nuorisotyöhön ja ikäihmisten hoivaan. Tulevaisuuden Kirkkonummella kulttuuri on voimavara, jonka kautta kehitetään tasa-arvoa, hyvinvointia ja elävämpää kotikuntaa!

– Krista Petäjäjärvi
Valtuustoryhmän varapuheenjohtaja
Varavaltuutettu, sivistyslautakunnan jäsen ja henkilöstöjaoston varajäsen
Krista Petäjäjärvi, Kirkkonummen Vihreät

 

Kunnan työntekijöistä on pidettävä huoli myös ja erityisesti poikkeusaikana.
 
Kevät toi tullessaan tutut piha- ja ulkotyöt. Muutoin työ on ollut tänä poikkeuskeväänä murroksessa: valmiuslain mukainen poikkeustila on muuttanut rajusti työelämän perusteita ja kunta-alalla uusien työ- ja virkaehtosopimusten neuvottelut ovat vanhan sopimuskauden päätyttyä edelleen kesken.
 
Kirkkonummella työntekijöiden palkkoihin on poliittisilla päätöksillä tahdottu osoittaa vuosittain noin 100 miljoonaa euroa. Se on valtaosa kunnan vuotuisesta budjetista ja osoitus työntekijöiden merkityksestä kunnalle ja kuntalaisille. Kunnan työntekijöistä on pidettävä huolta myös ja erityisesti tänä poikkeusaikana.
 
– Juha Tarvainen, henkilöstöjaoston jäsen

Kaikkea tulevaisuutta varten

Meidän Kirkkonummemme on Unicefin lapsiystävällinen kunta. Kunta, joka on sitoutunut edistämään lasten oikeuksien toteutumista päätöksenteossa, palveluissa, arkielämässa, terveessä ympäristössä.

Meidän tulevaisuutemme – lapset – ovat tasa-arvoisia Kirkkonummen asukkaita. Lapset voivat suunnitella jo päiväkodeissamme omaa elämäänsä, voivat arvioida aikuisten avulla ja osallistua mielipiteillään palveluiden kehittämiseen.

Minulle maahanmuuttajana on tärkeää, että jokaisella lapsella on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua.

Lasten ja perheiden erilaiset tarpeet ja toiveet on hyvä huomioida eri tasoilla ja eri tavoin: asukaspuistojen laajennus, maksuton esiopetus, ruokailut ja harrastuspalvelut ympäri vuoden, nuorisotilat, ihana kirjasto ja paljon muuta vievät lasten ja perheiden palveluita oikeaan suuntaan!

– Nina Serow
Varavaltuutettu, suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan ja yhdyskuntatekniikan lautakunnan varajäsen

 

Poikkeustilanne ja kevätaurinko ovat houkutelleet ihmiset ulos ja luontoon. Retkeily ja ulkoilu luonnossa antavatkin voimaa ja vaikuttavat muutenkin positiivisesti terveyteen ja hyvinvointiin. Upeaa luontoa, rantaa, metsää, kalliota, siirtolohkareita ja luonnossa risteileviä polkuja löytyy ympäri Kirkkonummea.

Kunnan onkin pidettävä huolta siitä, että huolehdimme kasvavan kysynnän ja ruuhkien myötä uusista merkityistä reiteistä ja kattavasta valikoimasta luonto- ja retkikohteista, jotta ulkoilukohteita olisivat kaikille helposti saavutettavissa.

– Sanni Jäppinen
Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja, valtuutettu
Yhdyskuntatekniikan lautakunnan jäsen

Sanni Jäppinen, Kirkkonummen Vihreät

Monet ihmiset kohtaavat nyt poikkeustilan aikaan ennenkokematonta epävarmuutta ja pelkoa. Osa tarvitsee entistä vahvempaa tukea kunnan palveluilta. Vaikeaa voi olla niin kotiinsa eristäytyneillä ikäihmisillä, nuorilla kuin lapsiperheillä. Kun varhaiskasvatuksessa ja koulussa ei käydä, jää lasten hätä myös piiloon.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset on nähtävä enemmän investointeina tulevaisuuden hyvinvointiin kuin pelkkinä menoerinä. Lasten ja nuorten hyvinvoinnista huolehtiminen ja ikäihmisten toimintakyvyn tukeminen on satsaus koko kunnan elinvoimaisuuteen.

Emmi Wehka-aho
kunnanhallituksen ja perusturvalautakunnan jäsen
kunnanvaltuutettu

Emmi Wehka-aho – poliitikko 

”Etäkoulussa opiskelu on ollut suuri mullistus koko Suomessa. Koululaiset ja opiskelijat ovat joutuneet opettelemaan uusia opiskelutapoja ja opettajat ovat nopealla aikataululla etsineet etäopetukseen soveltuvia opetusmenetelmiä.

Kirkkonummi on hienosti ottanut haltuun sähköiset työkalut opetuksessa. Kirkkonummen koulutoimenjohtajan mukaan opettajat ovat kertoneet, että he ovat tehneet huikean digiloikan, joka normaalisti olisi vienyt heiltä vuosia, jopa kymmenen.

Kirkkonummen kunta teki kyselyn vanhemmille etäkoulun käynnistymisestä. Vastauksia tuli 2000. Kyselyn pohjalta lähes 80% koki, että etäkoulu on lähtenyt hyvin tai erittäin hyvin käyntiin.

Useammat tavoitteet ovat jo lähteneet toteutumaan Sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden tieto- ja viestintätekniikkastrategiassa vuosille 2020-21, joka hyväksyttiin lautakunnan kokouksessa 22.4. Tämä tulee varmasti vaikuttamaan koronakriisin jälkeiseen aikaan, kun opetustoimi tulee varmasti hyödyntämään työkaluja joustavammin ja laajemmin. Näin saamme Kirkkonummen palveluihin lisää monipuolisuutta ja houkuttelevuutta.”

Anna-Mari Toikka, Kirkkonummen Vihreät
Kyberturvallisuuskonsultti
Vihreiden varavaltuutettu
Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen ja Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsen

🍏🍏🍏

 

”Meneillään oleva kriisi koettelee taloutta monin tavoin. Juuri nyt on tärkeää pitää hyvinvointia ja kunnan kantokykyä vahvistavat hankkeet ja investoinnit käynnissä.

Koronakriisiä seuraavan jälleenrakennuksen tavoitteena tulee olla yhteiskuntamme uudistaminen sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään suuntaan. Ilmastonmuutoksen torjuminen ja luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen on nostettava uudistusten kärjksi. Näin voidaan varautua myös tulevaisuuden kriiseihin.

Vaikeassa tilanteessa on pystyttävä pitämään huolta kunnan perustoimintojen rahoituksesta ja tarvittaessa aikataulutettava myöhemmäksi sellaisia hankkeita, jotka eivät ole kiireisiä tai tue kestävän jälleenrakennuksen tavoitteita.”

– Saara Huhmarniemi
Kunnanvaltuutettu
Rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja

”Lähimetsän tärkeys korostuu juuri nyt, kun ihmiset tarvitsevat paikan, jossa hengittää raitista ulkoilmaa ja rentoutua. Lähimetsään pääsee jonottamatta ja ilman autoa. Lähimetsään voi mennä yksin tai yhdessä. Lähimetsässä voi kuntoilla, liikkua hiljakseen tai pysähtyä istumaan ja aistimaan. Lähimetsä hoitaa ihmisen mieltä ja kehoa, vaikuttaen positiivisesti kaikkien aistien kautta.

Vahvistetaan lähimetsien asemaa kaavoituksessa ja pidetään yhdessä huolta siitä, että ne säilyvät tulevaisuudessakin monimuotoisina ja ylläpitävät ja parantavat kaikkien kuntalaisten hyvinvointia!”

–Miisa Jeremejew, varhaiskasvattaja Vihreiden varavaltuutettu ja yhdyskuntatekniikan lautakunnan jäsen

”Talouskriisin keskellä on helppo unohtaa, että talous tekee töitä kuntalaisen puolesta eikä päinvastoin. Ihmisnäkökulma ei saa unohtua, kun kunnantaloutta tasapainotetaan epidemian vanavedessä. Vaikka painetta kunnan veroäyrin korotukselle ja sen asukkaisen palveluiden leikkaamiseen onkin, täytyy luottamushenkilöiden pitää päänsä nyt kylmänä. Tärkein tehtävämme on kaikissa olosuhteissa kuntalaistamme hyvinvoinnin varmistaminen ja kirkkonummelaisten ostovoimaa heikentävien veronkorotusten tulee olla vasta viimeinen keino talouden tasapainottamiseksi.”

– Markus Myllyniemi, opiskelija, Vihreiden kunnanvaltuutettu, suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan ja kuntakehitysjaoston jäsen.