Toimintasuunnitelma 2019

Kirkkonummen vihreät – De Gröna i Kyrkslätt on paikallisyhdistys, jonka kautta kirkkonummelaiset kuuluvat Vihreä liitto r. p:n. Yhdistys on avoin kaikenlaisille, kaikenikäisille ja erikielisille ihmisille.

Katso myös:
Poliittinen toiminta

Vaalitoiminta

Vuonna 2019 järjestetään eduskuntavaalit 14.4.2019 Ennakkoäänestys on 3. – 9.4.2019.

Vuonna 2019 järjestetään myös europarlamenttivaalit 26.5.2019. Ennakoäänestys on 15.-21.5.

Mahdollisesti pidetään myös maakuntavaalit, joiden ajankohta ei ole vielä tarkemmin tiedossa.

Kirkkonummen Vihreät kampanjoi vaaleissa tiedottamalla ja järjestämällä vaalitilaisuuksia, joihin kutsutaan ehdokkaita.

Tapahtumat

Talvitapahtuma esimerkiksi laskiaisena

Eduskuntavaaleihin liittyvä kampanjatapahtuma

Eurovaaleihin liittyvä kampanjatapahtuma

Kirkkonummen vihreiden kesäkoulu elokuussa. Koulutusta ja yhdessäoloa.

Vaaleihin liittyviä tapahtumia ideoitiin yhdessä työpajassa, josta koottiin Kirkkonummen Vihreiden tapahtumapankki. Tapahtumapankista hallitus voi nostaa sopivat ideat toteutukseen.

Kirkkonummi-päivät 24.8.2019. Esittelemme toimintaamme järjestötorilla.

Lisäksi järjestämme valtuutettujen ja vihreiden sekä yleisön yhteisiä tapaamisia.

Tiedotus ja tiedonkulku

Yhdistyksen julkisia viestintäkanavia ovat www-sivut ja Facebook sekä paikalliset mediat. Yhdistyksen sisäinen tiedotuskanava on ensisijaisesti sähköpostilista.

Valtuustoryhmän, luottamushenkilöiden ja yhdistyksen hallituksen välinen tiedotus tapahtuu yhdistyksen sähköpostilistan, tarkoitusta varten perustetun facebook-ryhmän ja yhteisten tilaisuuksien avulla. Valtuustoryhmän valtuustoistuntoa valmistelevat kokoukset ovat myös avoimia jäsenille.

Yhteistyö

Osallistumme ympäristönsuojeluun ja ympäristön parantamiseen liittyviin kampanjoihin. Teemme yhteistyötä muiden Vihreiden järjestöjen sekä ei-poliittisten järjestöjen ja ryhmien, kuten Suomen luonnonsuojeluliiton, Reilu Kirkkonummi -ryhmän, paikallisten ympäristöyhdistysten, asukasyhdistysten ja yksittäisten asukkaiden kanssa. Keskuspuistoa edistämme yhdessä Kirkkonummen ympäristöyhdistyksen kanssa. Osallistumme lisäksi aktiivisesti Uudenmaan Vihreiden tapaamisiin ja lähetämme edustajat puoluekokoukseen ja Uudenmaan Vihreiden jäsen- ja vuosikokouksiin.

Jäsenhankinta

Panostamme jäsenhankintaan ja varaamme rahaa markkinointiin ja ilmoituksiin.