Kirkkonummen kunnanvaltuusto kokoontui maanantaina 24.10. syyskauden kolmanteen kokoukseensa. Illan kokous oli täynnä asiaa, ja sen kesto oli sen mukainen. Tärkeimpiä kunnanvaltuuston kokouksessa käsiteltäviä asioita olivat hyvinvointikeskuksen myynti, kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavan sekä kunnan kaavoitusohjelman hyväksyminen. Heti kokouksen alussa päätettiin hyvinvointikeskuksen myynnistä LähiTapiola-ryhmään kuuluvalle kiinteistöosakeyhtiölle.

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavan hyväksymisen osalta vihreät esittivät asian palauttamista valmisteluun. Saara Huhmarniemi korosti puheenvuorossaan, että nykyinen kaavaratkaisu ei huomioi riittävästi Humaljärven eteläpuolelista maakunnallista itä-länsi -suuntaista viheryhteyttä, joka yhdistää Keskusmetsän Meikon suojelualueeseen. Kaavan ilmastovaikutusten arvioinnissa on tuotu esille myös, että kaava kasvattaa haja-asutusalueilla myös autoilun kulkutapaosuutta entisestään yli 90 prosenttiin, mikä ei tue kunnan HINKU-tavoitteisiin pääsyä. Valtuustosta 11 valtuutettua oli valmis puolustamaan kaavan luontoarvoja, mutta palautusesitys hävisi äänestyksessä ja kunnanvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan päätösehdotuksen mukaisesti. 

Illan pisin keskustelu käytiin kaavoitusohjelmasta, johon jätettiin tusina ponsi- ja muutosesitystä. Vihreät olivat pääosin tyytyväisiä pohjaehdotukseen, eikä puoltanut esimerkiksi aloitetta Hauklammen asemakaavahankkeen palauttamisesta kaavoitusohjelman toteutuskoriin kunnanhallituksen esityksen vastaisesti. Valtuustoryhmän puheenjohtaja Markus Myllyniemi käytti ytimekkään puheenvuoron Hauklammen asemakaavahankkeen toteuttamiskoriin siirtymistä vastaan ja korosti, ettei hanke ole kaavataloudellisesti kannattava.

Valtuuston 1. varapuheenjohtaja Reetta Hyvärinen korosti, että Kirkkonummen ei tule tehdä tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa maakauppoja Venäjän federaation kanssa, kuten valtuustossa Suvimäki-Majvikin kaavan käsittelyn yhteydessä ehdotettiin vaihtoehtona.

Vihreiden Ronja Karkinen jätti myös muutosesityksen Kirkkolaakson kauppakeskuksen asemakaavahankkeen poistamiseksi kaavoitusohjelmasta. Valtuutettu Karkisen mukaan jos haluamme tuoda palveluja torialueelle jonka kehittämiseen panostetaan suuresti, emme voi samalla suunnata palveluja toisaalle. 

Kokouksen loppupuolella hyväksyttiin vielä vastaus Ronja Karkisen ja vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen koskien energian käytön nopeaa vähentämistä ja kansainväliseen energiakriisiin varautumista. Valtuutettu Karkinen teki aloitteen osalta kaksi evästystä, joista ensimmäinen koski kaikkien kunnan omistamien rakennusten lämpötilan laskemista asteella ja toinen väliaikaisten ilmastotavoitteiden asettamista vuoteen 2030 asti. Evästysesityksistä toinen hyväksyttiin äänestyksen jälkeen.

Kirkkonummen Vihreä valtuustoryhmä

Mukana tällä kertaa varavaltuutetut Irja Kekkonen ja Anna-Mari Toikka varsinaisten Krista Petäjäjärven ja Elina Kärkimaan tilalla