Kirkkonummen kunnanvaltuusto kokoontui kevätkauden viimeiseen kokoukseensa maanantaina 20. kesäkuuta. Kokouksen tärkeimpiä aiheita olivat vihreille tärkeä Kirkkonummen ilmastotyön tilannekuva 2021 -seurantaraportti, viime kunnanvaltuuston kokouksesta valmisteluun palautettu laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma sekä maahanmuuttajakoordinaattorin toimen perustamiseen liittyneeseen kuntalaisaloitteeseen vastaaminen. Suurimman osan kokouksesta toimi puheenjohtajana kunnanvaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja, vihreiden Reetta Hyvärinen.

Kirkkonummen ilmastotyö etenee, vaikka kaikkia toimenpiteitä ei ole vielä saatu käyntiin. Kunnan ilmastokoordinaattori antoi valtuustossa tilannekuvan siitä, millä keinoilla vuoteen 2030 ulottuvat tavoitteet voidaan saavuttaa. Vihreät nostivat puheenvuoroissaan esiin, että työtä on tehostettava ja kunnan on sitouduttava pitkän aikavälin tavoitteisiin. Vihreä valtuutettu Ronja Karkinen korosti ilmastotyön välitavoitteiden tarpeellisuutta, jotta kunta voi saavuttaa sen asettamat ilmastotavoitteet vuoteen 2030 mennessä. Valtuusto hyväksyi Karkisen evästyksen äänestyksen jälkeen. 

Valtuustossa käydyssä keskustelussa esitettiin kunnan ilmastotyölle kuitenkin enemmän varauksia kuin kannustusta. Valtuusto hyväksyi äänestyksen jälkeen toivomusponnen kunnan ilmastotavoitteiden päivittämisestä kunnan taloustilanteesta johtuen ja ponnen metsien tuottokyvystä huolehtimisesta tehokkain metsänhoitotoimin. Vihreät vastustivat molempia ponsia, sillä kunnan ilmastotyön tavoitteet sisältävät jo nykyisellään paljon liikkumavaraa, joka mahdollistaa myös talouden kannalta kestävien ratkaisujen painottamisen, kuten Saara Huhmarniemi painotti puheenvuorossaan. Tuottoon keskittyvät tehokkaat metsänhoitotoimet taas ovat ongelmallisia niin biodiversiteetin, kuin hiilen sidonnankin kannalta, kuten juuri ilmestynyt Ilmastopaneelin raportti 3/2022 toteaa. Puhumattakaan metsien virkistyskäytöstä, joka on osa Kirkkonummen viehätystä ja vetovoimaa ja näin myös taloudellista kestävyyttä.

Kokouksessa käytiin keskustelua maahanmuuttajakoordinaattorin toimen perustamiseen tähdänneen kuntalaisaloitteen tiimoilta, jonka yhteydessä vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Markus Myllyniemi esitti evästyksen asian jatkovalmisteluun. Vihreät esittivät, että toimen talousvaikutukset ja -kustannukset arvioidaan tulevia budjettineuvotteluja varten, jotta maahanmuuttajakoordinaattorin talousvaikutuksista saadaan neuvotteluihin riittävä tietoperusta. Kunnanvaltuusto äänesti evästyksestä, joka hyväksyttiin tiukan äänestyksen jälkeen.

Vihreä valtuustoryhmä toivottaa kaikille kirkkonummelaisille oikein ihanaa kesää ja hyvää juhannusta! Palaamme päätöksenteon äärelle taas syyskuussa, jolloin edessä on työntäyteinen politiikan syksy.

Vihreä valtuustoryhmä