Terveisiä kunnanvaltuuston kokouksesta, joka pidettiin tuttuun tapaan “hybridinä” sekä etänä että fyysisesti kunnantalolta. Kokouksen tärkeimpiä käsiteltäviä asioita olivat Munkinmäen asemakaavan muutos, laajan hyvinvointikertomuksen sekä -suunnitelman hyväksyminen. Tämän lisäksi valtuustossa hyväksyttiin myös henkilöstö- sekä arviointikertomukset. 

Munkinmäen asemakaavan käsittelyn yhteydessä kunnanvaltuusto hyväksyi korttelien 202 ja 203 kaavamuutokset, jotka mahdollistavat muun muassa Lidlin ja Puuilon liikkeiden sijoittumisen uudelle paikalle Kirkkonummen keskusta kakkosen läheisyydessä. Lidlin vanhan liiketilan alue tulee tulevaisuudessa muuttumaan kun paikalle nousee monipuolista asumista tukeutuen aseman hyviin liikenneyhteyksiin. Kaava mahdollistaa myös ensimmäisen biokaasun tankkauspisteen Kirkkonummelle. Kvarnbyån puron luontoarvot on huomioitu kaavaehdotuksessa.

Kuntalaisten hyvinvointia käsittelevän laajan hyvinvointikertomuksen käsittelyn yhteydessä käytiin vilkasta keskustelua hyvinvointisuunnitelman toimien riittävyydestä ja “lentokorkeudesta”. Valtuusto toivoi tarkennuksia suunnitelmassa esitettyihin mittareihin, ja lopulta se päätyi yksimielisesti palauttamaan asian takaisin valmisteluun valtuustokeskustelussa esitettyjen puutteiden vuoksi.

Arviointikertomuksen yhteydessä erityisen huolestuttavia ovat näkymät talouden kehityksen suhteen. Erityisen riskin aiheuttavat kansainvälisen talouden epävakaus, joka voi pahimmillaan johtaa kunnan lainakannan korkojen kasvuun ja johtaa kestämättömään tilaan johtuen jatkuvasta investointipaineesta. Valtuutettu Ronja Karkinen kiitti arviointikertomuksen painotusta rakennusten korjausinvestoinneista huolehtimiseen viisaaksi. Kun olemassa olevista rakennuksista pidetään huolta, erittäin kustannus-, luonnonvara,- ja päästöintensiiviseltä uudisrakentamiselta ja purkamiselta voidaan välttyä.

Kunnan työntekijöiden hyvinvointia käsittelevän henkilöstökertomuksen yhteydessä valtuutettu Krista Petäjäjärvi jätti evästysesityksen, jonka myötä henkilöstökertomuksessa otettaisiin tulevaisuudessa huomioon myös etätyössä tapahtuvat muutokset ja henkilöstön kokemukset ja kehittämistarpeet etätyöhön liittyen. Evästysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanvaltuutettu Reetta Hyvärinen ja Vihreä valtuustoryhmä jättivät kokouksessa valtuustoaloitteen liittymisestä mukaan Luontoviisaat kunnat -hankkeen verkostoon. Aloite etenee nyt viranhaltijavalmisteluun.

Vihreä valtuustoryhmä