Kirkkonummen kunnanvaltuusto kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseen maanantaina 31.1. Kokouksessa hyväksyttiin Kirkkonummen lukioiden ja opistojen yhteiskampuksen hankesuunnitelma ja kuntastrategia vuosille 2022-2023. Hankesuunnitelma ja kuntastrategia hyväksyttiin valtuustossa ilman merkittäviä muutoksia.

Yhteiskampus tuo suomen- ja ruotsinkieliset lukiot sekä kuvataide-, musiikki- ja kansalaisopiston toimintoja samalle kampukselle kirjaston viereen kuntakeskustaan. Monikäyttöisyys onkin uuden kampuksen avainsana. Yhteiskampuksen osalta Vihreä valtuustoryhmä piti erityisen tärkeänä, että suunniteltu monitoimitila toteutetaan suunnittelijoiden esittämällä tavalla täysimittaisena. Monitoimitilasta muodostuu tärkeä tila kulttuurille ja monille liikuntalajeille, kuten tanssille, jonka harrastamiselle on Kirkkonummella ollut liian vähän sopivia tiloja.

Vihreä kunnanvaltuutettu, sivistyslautakunnan vpj. Krista Petäjäjärvi korostaa hankkeen merkitystä kulttuuritoimijoille: “Viime vuonna tehty kulttuuristrategia osoittaa selvästi, että yksi suurimmista esteistä paikalliselle kulttuurielämälle on sopivien tilojen puute. Nyt hyväksytty yhteiskampus on tärkeä askel oikeaan suuntaan. Sen monitoimitila luo paljon uusia mahdollisuuksia taide- ja kulttuuritoiminnalle osana lukiolaisten koulupäivää, opistojen, yhdistysten ja vapaan kulttuurikentän toimesta. Upeaa, että hanke menee nyt eteenpäin!”.

Hankesuunnitelman hyväksymisen myötä Kirkkonummen yhdyskuntatekniikan toimiala valmistelee yhteiskampusta käytännön investointina. Vihreät ovat tyytyväisiä, että hankesuunnitelma velvoittaa kiinnittämään erityistä huomiota hiilineutraali HINKU-kunta tavoitteiden toteutumiseen.

Kunnanvaltuuston kokouksessa hyväksyttiin kuntastrategia vuosille 2022-23. Strategian valmistelusta olivat vihreän ryhmän osalta vastuussa kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Reetta Hyvärinen ja valtuustoryhmän pj Markus Myllyniemi. “Vihreät tavoitteet näkyvät strategiassa kautta linjan, ja olemme tyytyväisiä strategian lopputulokseen. Erityisen iloisia olemme linjauksista, jotka alleviivaavat Kirkkonummen sitoutumista HINKU-tavoitteisiin ja tunnistavat monimuotoisen luonnon kunnan vetovoimatekijänä”, toteaa kunnanvaltuutettu, rakennus- ja ympäristölautakunnan pj Saara Huhmarniemi.

Kokouksen lopuksi kunnan talousjohtaja esitteli vuoden 2021 tilinpäätösennustetta, jonka ennuste oli odotettua parempi. Ennusteen mukaan lopullinen tilinpäätös tulisi olemaan noin 610 000 euroa ylijäämäinen. Tilikauden ylijäämän odotetaan kuitenkin pienenevän HUS:n tasauslaskujen ja poistojen tasekirjausten valmistuttua.

Vihreä valtuustoryhmä jätti kokouksessa Markus Myllyniemen johdolla valtuustoaloitteen jääkenttien ja -ratojen ylläpitämisestä vapaaehtoisvoimin.

Vihreä valtuustoryhmä