Julkinen keskustelu aluevaaleista pyörii esim. terveyskeskusten sekä lääkäri- ja hoitajapulan ympärillä. Tämä on ymmärrettävää, sillä terveyskeskuksilla on ollut perinteisesti suuri rooli julkisten palveluiden tuottajana. Tulevissa aluevaaleissa valitaan hyvinvointialueille aluevaltuustot, joiden vastuulla on sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoiminnan järjestäminen omalla hyvinvointialueella.

Olen pannut merkille, ettei elintärkeät sosiaalipalvelut eri toimintoineen ole kovinkaan tuttuja. Sote-uudistuksen tavoitteena on siirtää palvelujen painopistettä erikoissairaanhoidosta perustasolle ja ehkäisevään työhön. Aiempaa enemmän halutaan painottaa sosiaalihuollon roolia. Sosiaalihuollossa keskityttäisiin entistä enemmän varhaiseen tukeen ja matalan kynnyksen palveluihin.

Sosiaalipalvelut ovat tukenasi silloin, kun tarvitaan apua toimeentulon, työttömyyden tai kuntoutumisen haasteisiin. Sosiaalipalvelut ovat tukenasi silloin, kun tarvitaan apua lähisuhde- ja perheväkivallan keskellä tai muissa akuuteissa kriisitilanteissa. Sosiaalipalvelut ovat tukenasi silloin, kun tarvitaan apua lapsen tai nuoren tasapainoiseen kehitykseen ja hyvinvointiin. Sosiaalipalvelut ovat tukenasi silloin, kun tarvitaan apua asumisen, päihteiden ja muiden riippuvuuksien aallokossa.

Sosiaalinen hyvinvointi koostuu mm. terveistä ihmissuhteista, vuorovaikutustaidoista, turvallisuuden ja huolenpidon kokemuksesta ja mahdollisuudesta kuulua eri yhteisöihin. Näiden asioiden vaaliminen tuottaa mitä suurinta hyvinvointia yksilölle, perheille ja yhteisöille. Tulevan sote-uudistuksen yksi tavoitteista on myös saumaton ja mutkaton yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon välillä, erityisesti kun on kyse kumpaakin toimialaa laajalti koskettavista mielenterveys- ja päihdepalveluista, vanhuspalveluista, vammaispalveluista sekä äitiys- ja lastenneuvolapalveluista.

Sote-uudistus tähtää palveluiden saatavuuden parantamiseen, oikea-aikaisuuteen ja jatkuvuuteen. Jotta tavoitteeseen päästään, pyritään hyvinvointialueilla esimerkiksi varmistamaan kiireettömään hoitoon pääsy 7 vuorokauden sisällä hoidon tarpeen arvioinnista. Samalla pyritään varmistamaan pääsy sosiaalipalvelujen yksilölliseen palveluntarpeen arviointiin viipymättä yhteydenotosta. Palvelutarpeen arvioinnissa on kyse yhteenvedosta asiakkaan tilanteesta ja tuen tarpeesta.

Vain äänestämällä voit vaikuttaa siihen, että sote-uudistus nähdään kokonaisuutena, jossa hyvinvointi tarvitsee tuekseen erilaisia tukitoimia. Niin arjen kuin kriisien keskellä. Äänestämällä mahdollistetaan ammatillisen auttamistyön jatkuvuus ja kehittäminen Länsi-Uudenmaan alueella. Äänelläsi on parantava vaikutus.

Irja Kekkonen (Vihr.)
Aluevaaliehdokas
Sosionomi(AMK), diakoniatyöntekijä