Kirkkonummen kunnanvaltuusto päätti vuoden 2022 talousarvioesityksestä. Talousarvioprosessin näkyvin osuus on tänään käyty julkinen käsittely valtuustossa, mutta valmis talousarvio on pitkien neuvottelujen tulos. Prosessi lähtee liikkeelle viranhaltijoiden eri lautakunnille tekemistä toimialakohtaisista ehdotuksista, joiden pohjalta kunnanjohtaja tekee oman ehdotuksensa talousarviosta ryhmien välisten neuvottelujen pohjaksi.

Kirkkonummen vihreiden neuvottelijat ovat käyneet viime viikkoina tiiviitä talousarvioneuvotteluja muiden poliittisten ryhmien kanssa. Tänä vuonna neuvotteluissa ei valitettavasti saavutettu eri ryhmien välistä yksimielistä budjettisopua. Vihreät olivat kuitenkin enemmistöpäätöksellä laaditun talousarvion takana. Valtuustossa budjetti hyväksyttiin äänestysten jälkeen ilman muutoksia.

Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtajan Markus Myllyniemen mukaan vihreiden päätavoite budjettineuvotteluissa oli kuntalaisten hyvinvoinnin parantaminen ja erityisesti koronan aiheuttamiin hyvinvointi- ja taloushaasteisiin puuttuminen. Vihreiden kannalta neuvottelujen tulos oli hyvä torjuntavoitto, kun hyväksyttyyn budjettiin saatiin mukaan monia ryhmän etukäteen linjaamia tavoitteita. Vihreiltä neuvottelemassa olivat Markus Myllyniemi, Saara Huhmarniemi, Reetta Hyvärinen ja Pietari Vuorensola.

Neuvotteluissa vihreille keskeisiä saavutuksia olivat terveyspalveluiden vastaanottopalveluiden henkilöresurssien lisääminen, kulttuuri-, nuoriso- sekä liikuntayhdistysten avustusten palauttaminen aikaisemmalle tasolle ja riittävien toimitila- ja sivistyspalveluiden suunnitteluresurssien turvaaminen, jotta Nissnikun uuden koulun aikaistaminen olisi mahdollista toteuttaa. Erityisesti kunnan terveyspalveluiden sairaanhoitajien määrän lisääminen on akuutisti välttämätön investointi. Pandemiasta johtuen potilaiden takaisinsoitto- ja vastaanottoajat ovat pahimmillaan pitkittyneet viikkojen mittaisiksi ja nykyisen henkilökunnan työtaakka on kohtuuttoman suuri.

Talousarvion lisäksi valtuusto hyväksyi keskustan urheilupuiston asemakaavan sekä useita eri toimialojen lisämäärärahaesityksiä. Asemakaavan käsittelyn yhteydessä hyväksyttiin yksimielisesti kunnanvaltuutettu Saara Huhmarniemen ponsiesitys, jolla toivottiin, että asemakaavan alueelle suunnittelulle skeittialueelle selvitetään vielä urheilupuistosta uutta sijaintia, joka olisi erityisesti turvallisuuden näkökulmasta nuorille skeittaajille paras mahdollinen.

Kiitos henkilökunnalle ja kaikille kuntalaisille venymisestä koronapandemian jatkuessa. Hyvää ja turvallista joulua kaikille!

Vihreä valtuustoryhmä