Kirkkonummen kunnanvaltuusto kokoontui lähikokoukseen maanantaina 15.11. päättääkseen muun muassa kunnan tulo- ja kiinteistöveroprosentista vuodelle 2022. Valtuusto päätti myös perusturvan palvelualueen sekä toimitilatapalvelujen lisämäärärahojen myöntämisestä. Vihreä valtuustoryhmä painotti omissa puheenvuoroissaan tarvetta johdonmukaiselle taloudenpidolle ja korosti, ettei lisämäärärahojen myöntäminen jälkijättöisesti ole hyvää päätöksentekoa.

Kunnanvaltuutettu Ronja Karkinen kyseenalaisti omassa puheenvuorossaan tapaa, jolla Kirkkonummen taloudenpito näyttäytyy uudelle päätöksentekijälle: “On hämmentävää, että valtuustoon tuodaan marraskuussa päätettäväksi lisämäärärahapyyntö, jonka rahat on käytännössä jo käytetty. Nyt kun budjettikeskustelu tulevalle vuodelle on käynnissä niin pidän tärkeänä, että panostamme ennakointiin ja realistiseen budjetointiin.”

Perusturvalautakunnan puheenjohtaja ja vihreiden ryhmäpuheenjohtaja Markus Myllyniemi totesi, että lisäresurssit perusturvan toimialalle tulevat tarpeeseen: “Saan jatkuvasti kuntamme sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöltä palautetta resurssien riittämättömyydestä. Erityisesti vanhusten- ja terveydenhuollossa henkilökuntamme toimii jaksamisensa rajoilla, eivätkä he jaksa venyä ja toimia puutteellisin resurssein loputtomiin.” Molemmat lisämäärärahat hyväksyttiin valtuustossa yksimielisesti.

Lisämäärärahojen myöntämisen lisäksi valtuusto päätti tulo- ja kiinteistöveroprosentista tulevalle vuodelle äänestyksen jälkeen. Hyvinvointialueuudistuksen vuoksi kuntien veroprosentteja ei voida muuttaa ensi syksynä, minkä takia kunnanvaltuusto päätti käytännössä veroäyristä kahdelle tulevalle vuodelle. Valtuustossa päätettiin, että tuloveroprosentti pidetään ennallaan (19,75%). Myös kiinteistöveroprosentit säilyvät muilta osin ennallaan, mutta rakentamattoman rakennuspaikan veroa nostettiin (3,93% > 4,43%).

Vihreät valtuutetut jättivät kokouksessa kaksi valtuustoaloitetta. Ensimmäinen aloite käsitteli nepsy-lasten ja -nuorten palveluiden parantamista. Varvaltuutettu Irja Kekkosen ideoimassa aloitteessa todetaan, että neurokirjon lasten- ja nuorten palvelut ovat nyt hajallaan eikä palveluita saa yhden luukun -periaatteella. Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että ongelmaan puututaan esimerkiksi perustamalla kuntaan nepsy-koordinaatiotiimi, joka kokoaa nepsy-lasten -ja nuorten kanssa työskentelevät kasvatus- ja sote-alan ammattilaiset yhteen yli toimialarajojen.

Toisessa valtuustoaloitteessa vihreä valtuutettu Krista Petäjärvi esitti uuden graffitiseinän avaamista kuntakeskustan alueelle. Nykyinen graffitiseinä on pieni ja valaisematon, eikä vastaa harrastajien tarpeisiin. Graffiti on tärkeä osa nuorisokulttuuria, jota kunnan tulee mahdollistaa. Yksi sopiva sijainti graffitiseinälle voi olla esimerkiksi kirjaston takana, tulevan lukion rakennustyömaan alueella, kunnes kampuksen rakentaminen alkaa. Molemmat aloitteet saivat runsaasti allekirjoituksia ja siirtyvät viranhaltijavalmisteluun.

Vihreä valtuustoryhmä