Kirkkonummen kunnanvaltuusto kokoontui toiseen kokoukseensa 27.9.2021. Kokouksessa käsiteltiin tärkeimpinä asioina Kirkkonummentien sillan suunnitelma ja kunnan taloustilanne osavuosikatsauksen muodossa. Tämän lisäksi kokouksessa valittiin luottamushenkilöitä muutamille ylikunnallisille luottamuspaikoille.

Kirkkonummentien sillan suunnitelma palautettiin huhtikuun kunnanvaltuuston kokouksessa vihreiden aloitteesta takaisin valmisteluun Reetta Hyvärisen esityksestä. Palautuksen aikana pyydettiin selvittämään lyhyempään ja pidempään siltaan liittyvien vaihtoehtojen hyödyt ja riskit hankintamenettelyn näkökulmasta sekä vaikutus kaupunkiympäristöön, toiminnallisuuteen ja kunnan keskustan kehittämiseen. Palautuksen aikana näitä näkökulmia sekä kustannusarviota oli tarkennettu ja valtuustolle esiteltiin siltahankkeesta lyhyempi vaihtoehto, jonka kustannukset olivat alkuperäistä vaihtoehtoa edullisemmat.

Keskustelun aikana vihreät valtuutetut korostivat Kirkkonummentien sillan roolia kunnan keskeisenä jalankulku- ja pyöräliikenteen yhteyksien väylänä, jota käytetään esimerkiksi koulumatkoilla. Kokous hyväksyi yksimielisesti Saara Huhmarniemen evästyksen, että sillan suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiin, turvallisuuteen ja sujuvuuteen.

Tämän lisäksi vihreät kiinnittivät kokouksessa huomiota sillan hiilijalanjälkeen ja alleviivasivat, kuinka yksi tapa vähentää rakentamisesta aiheutuvia päästöjä on mm. Kirkkonummen Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelmassa mainittu purkamisesta syntyvän betonimurskeen hyödyntäminen uutta siltaa rakentaessa. Kunnanvaltuutettu Ronja Karkinen teki kokouksessa evästysesityksen, että vanhan sillan betonimursketta hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan Kirkkonummentien siltaa rakennettaessa. Tämä esitys hyväksyttiin myös yksimielisesti.

Kokous nimesi Vihreiden Markus Myllyniemen varadustajaksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS-valtuustoon. Onnea Markus!

– Vihreä valtuustoryhmä