Uuden valtuustokauden ensimmäinen kokous järjestettiin maanantaina 30.8.2021. Kokouksessa vahvistettiin ryhmien keskinäisten neuvottelujen pohjalta esitetyt luottamushenkilövalinnat, ja vihreitä poliitikkoja valittiin kunnassamme merkittäville paikoille. Kunnanvaltuuston ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin toisen kauden kunnanvaltuutettu Reetta Hyvärinen. Kunnanhallituksen jäseniksi valittiin kaksivuotiskaudelle Markus Myllyniemi ja Saara Huhmarniemi. 

Vihreät saivat hyvän edustuksen kaikkiin lautakuntiin ja puheenjohtajuudet sosiaali- ja terveysasioista vastaavaan perusturvalautakuntaan (Markus Myllyniemi) sekä lupa-asioista vastaavaan rakennus- ja ympäristölautakuntaan (Saara Huhmarniemi). Vihreät saivat myös tärkeän sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan varapuheenjohtajan tehtävän (Krista Petäjäjärvi). Vihreät päättivät omista luottamuspaikkaesityksistään jäsenkokouksessaan perjantaina 20.8, jotka vahvistettiin tänään valtuustossa. 

Kunnanvaltuuston kokouksessa käsiteltiin henkilövalintojen lisäksi mm. Kolabackenin datakeskushanketta, jonka osalta valtuusto hyväksyi alueen asemakaavan. Datakeskushanke sai Kirkkonummen Vihreän valtuustoryhmän tuen eritoten sen positiivisten ilmastovaikutusten takia. 

Ensimmäisen kauden kunnanvaltuutettu Ronja Karkinen korosti valtuuston kokouksessa, kuinka upeaa on, että valtuusto pääse jo heti ensimmäisessä kokouksessaan konkreettiseen ilmastokeskusteluun: “On hienoa, että valtuusto puhuu heti kaikkein olennaisimmasta asiasta eli ekokriisistä. Tärkeintä on, että datakeskushankkeen osalta tehtiin kattava ilmastoselvitys ja että se pyrkii lähtökohtaisesti hiilineutraaliksi.” Uusi valtuutettu Elina Kärkimaa nosti omassa puheenvuorossa esille, kuinka Kirkkonummi on tiellä kohti hiilineutraaliutta mahdollistamalla datakeskuksen asemakaavan. 

Kirkkonummen Vihreä valtuustoryhmä valitsi omassa kokouksessaan valtuustoryhmän puheenjohtajiston. Valtuustoryhmää vetää Markus Myllyniemi, ja hänen tukenaan varapuheenjohtajana toimii ensimmäisen kauden varavaltuutettu Pietari Vuorensola. 

Vihreä valtuustoryhmä jätti lisäksi valtuustoaloitteen, jossa kuntaa edellytetään laatimaan toimenpideohjelma espanjansiruetanan torjumiseksi Kirkkonummella. Aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja on Reetta Hyvärinen ja sen voi lukea täältä.