Tiedote 20.8.2021

Kirkkonummen Vihreät

Kirkkonummen Vihreät päättivät jäsenkokouksessa 20.8.2021 Vihreiden esityksistä luottamuspaikkoihin. Paikkajako vahvistetaan valtuuston kokouksessa 30.8.

Kunnanhallituksen jäseniksi esitetään Markus Myllyniemeä ja Saara Huhmarniemeä. Valtuuston 1. varapuheenjohtajaksi esitetään Reetta Hyväristä. Vihreät sai kaksi merkittävää lautakuntien puheenjohtajuutta puolueiden välisissä neuvotteluissa. Perusturvalautakunnan puheenjohtajaksi esitetään Markus Myllyniemeä ja rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtajana on jatkamassa Saara Huhmarniemi. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan varapuheenjohtajaksi esitetään Krista Petäjäjärveä.

Toisen kauden kunnanvaltuutettu Markus Myllyniemi on todella kiinnostunut aloittamaan työnsä kunnanhallituksen jäsenenä ja perusturvalautakunnan puheenjohtajana: “Pääsen näissä paikoissa puolustamaan kirkkonummelaisten terveyspalveluita tulevan sote-uudistuksen aiheuttamissa myrskyissä. Olen tulevalla valtuustokaudella sitoutunut ajamaan koko kylän asiaa ja varmistamaan, etteivät terveyspalvelut heikkene Veikkolassa, Masalassa tai Kirkkonummen keskustassa!”

Saara Huhmarniemi on tyytyväinen päästessään jatkamaan rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtajana. “Tehtävä on erityisen kiinnostava nyt kun kunta tavoittelee kestävää kasvua. Lautakunta on tehnyt töitä hyvässä hengessä ja asukaslähtöisesti ja on hienoa päästä jatkamaan tätä työtä!”

Reetta Hyvärinen näkee valtuuston 1. varapuheenjohtajuuden hyvin merkittävänä tehtävänä: “Puheenjohtajistoon kuuluminen antaa mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, että kuntaa kehitetään yhteisten päätösten mukaisesti. Tehtävässä pääsee myös kehittämään poliittista päätöksentekokulttuuria ja yhteistyötä yli puoluerajojen.”

Krista Petäjäjärvi on otettu paikasta sivistyslautakunnan varapuheenjohtajana. ”Meillä on paljon potentiaalia kehittyä sivistyskuntana. Haluan nostaa esiin erityisesti koulutuksen ja kulttuurin merkitystä Kirkkonummella”, Petäjäjärvi sanoo.

Lisätietoja paikkajaosta:

Saara Huhmarniemi
saara.huhmarniemi@vihreat.fi / 050 3394349

Markus Myllyniemi, valtuustoryhmän vt. puheenjohtaja
markus@markusmyllyniemi.fi / 050 8539401

Luottamuspaikkajako

Kunnanvaltuuston 1. vpj
Reetta Hyvärinen

Kunnanhallitus  

Markus Myllyniemi (Sanni Jäppinen)

Saara Huhmarniemi (Pietari Vuorensola)

Tarkastuslautakunta

Sea Eklund (Miira Heiniö)

Perusturvalautakunta  

Markus Myllyniemi, pj (Virve Keskinen)

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 

Krista Petäjäjärvi, vpj (Anja Presnukhina)

Maarit Orko (Kari Saari)

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta

Nina Bogatenko (Anna-Mari Toikka)

Irja Kekkonen (Lauri Lavanti)

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 

Paula Oittinen (Jens Gellin)

Yhdyskuntatekniikan lautakunta  

Sanni Jäppinen (Tarja Ketola)

Ronja Karkinen (Henry Scheinin)

Toimitilapalvelujen lautakunta  

Elina Kärkimaa (Olli Pulkkinen)

Miisa Jeremejew (Niikka Järvinen)

Rakennus- ja ympäristölautakunta  

Saara Huhmarniemi, pj (Ronja Karkinen)

Henri Annila (Tarja Ketola)

Henkilöstöjaosto  

Anna-Mari Toikka (Maarit Orko)

Vesiliikelaitoksen johtokunta  

Jens Gellin (Sea Eklund)

Kirkkonummen vuokra-asuntojen hallitus

Miira Heiniö (Sakari Kuokkanen)

Palvelukeskussäätiön hallitus  

Päivi Kujasalo (Virve Keskinen)

Perusturvajaos

Lauri Lavanti (Irja Kekkonen)

Keskusvaalilautakunta

Marjokaisa Piironen

Käräjäoikeuden lautamiehet  

Rose-Marie Fager-Pintilä

Antti Poikkeus

Kiinteistötoimitusten uskotut miehet  

Juha Tarvainen

Sea Eklund