Valtuustoraportti 28.6.2021

Gesterbyn koulukeskus etenee!

Vihreä valtuustoryhmä on iloinen, että Gesterbyn koulun hankesuunnitelmasta on nyt päätös ja hanketta voidaan viedä eteenpäin! Päätöstä on viivästetty palautuksilla ja selvityspyynnöillä jo pian vuoden ajan. Nyt hankesuunnitelmassa päätettiin rakentaa koulukeskus uudisrakennuksena ja yhtenä kokonaisuutena, mikä oli myös alun perin esillä ollut ja kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto.

Väistötilat

Valtuusto sai myös tiedokseen kouluhankkeita koskevan väistötilasuunnitelman, joten hankkeet etenevät myös tältä osin. Valtuusto hyväksyi myös äänestyksen jälkeen kaksi ponsiesitystä Vihreiltä edustajilta:

Anna-Mari Toikan ponsi: “Toimitilapalvelujen lautakunta jatkaa aktiivisesti Nissnikun koulun väistötilaratkaisun selvittämistä, jotta oppilaat ja henkilökunta pääsevät väistötiloihin mahdollisimman pian ja ennen rakennushankkeen käynnistymistä v. 2025-27.

Saara Huhmarniemen ponsi “Kirkkoharjun koulun rakennusten käyttöä väistötiloina on edelleen selvitettävä ja tilojen turvallisuus varmistettava ennen päätöstä niiden käyttämisestä.”

Masalan keskustan kehittäminen edistyy

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessa Bjönsinmäen asemakaavan joka tuo Masalan keskustaan kirkon ympärille paljon kaivattua elinvoimaisempaa ja viihtyisää kaupunkitilaa.

Vihreiden valtuustokysymys kunnan tuottamien palvelujen käyttämisestä poliittisen mainonnan välineenä ja rekrytoinnin avoimuudesta

Vihreät jättivät aiemmin keväällä valtuustokysymyksen, jonka allekirjoitti neljännes valtuutetuista. Valtuustokysymyksen voi lukea täältä. Kirkkonummen kunnan Ohjaamo-palvelua esiteltiin vaalien alla lehtiartikkelissa, joka nostaa poliittista yhdistystä mainonnan kaltaisesti ja kunnan viestinnän ohjeistusta on hyvä päivittää näiltä osin. Valtuustokysymyksen vastauksessa selviää, että kunta on laatimassa eettistä ohjeistusta hyvistä toimintakäytännöistä koskien myös luottamushenkilöitä.

Ohjaamon toiminnan vakinaistamisen yhteydessä ei taas oltu noudatettu kunnan omaa ohjeistusta laittaa tehtävät vähintään sisäiseen hakuun. Vihreiden kanta on, että Kirkkonummen kunnan rekrytointia tulee kehittää määrätietoisesti avoimemmaksi ja läpinäkyväksi, jotta rekrytointi perustuisi osaamiseen ja pätevyyteen. Lisäksi kunnan tulee noudattaa omia ohjeistuksiaan rekrytoinnin avoimuudesta.

Aloite Kirkkonummen vesitornin valaisemiseksi sateenkaarivärein Pride-viikon kunniaksi!

Lue Markus Myllyniemen ja Vihreän valtuustoryhmän aloite täältä!

Vihreä valtuustoryhmä