Valtuusto hyväksyi ponnen, jonka mukaan asukkaat voivat osallistua jatkossa maankäytön kehityskuvien laatimiseen

Valtuusto hyväksyi Jorvaksen ja Sundsbergin alueen vuoteen 2060 vuoteen tähtäävän maankäytön kehityskuvan. Samalla hyväksyttiin Sanni Jäppisen ponsiesitys, jonka mukaan jatkossa asukkaat ja sidosryhmät osallistetaan kunnan kehityskuvien valmisteluun kaavoitusprosessin tapaan.

Maisemaa muuttavan toiminnan rajoitus Kantvikissa ei menestynyt

>Saara Huhmarniemi esitti, että Kantvikin osayleiskaavan rakennuskieltoa ei jatketa, mutta toimenpiderajoitus pidetään ennallaan. Toimenpiderajoituksen avulla voidaan varmistaa, että alueen luonto- maisema- ja virkistysarvot säilyvät kaavoituksen aikana. Esitys hävisi äänestyksessä.

Lukioiden ja opistojen yhteiskampuksen mahdollistava kaava hyväksyttiin

Kuntakeskuksen alueella on vireillä useita asemakaavahankkeita. Hyväksyimme kokouksessa Pyhän Mikaelin kirkon asemakaavan, joka mahdollistaa myös uuden lukioiden ja opistojen yhteiskampuksen rakentamisen kirjaston taakse varatulle alueelle. Kaava tuo tullessaan keskustaan myös uuden viheralueen, Rovastinpuiston, joka toimii sekä lukiolaisten että asukkaiden käytössä.  

Veikkolan kirjaston adressi palautettiin

Valtuustossa käsiteltiin vastausta adressiin, jonka kuntalaiset olivat jättäneet Veikkolan kirjastopalveluiden säilyttämiseksi. Valtuusto keskusteli pitkään ponsiesityksistä, joissa haluttiin säilyttää kirjasto nykyisissä tiloissa. Ponsiesityksiä tekivät mm. Vihreiden valtuutetut Maarit Orko ja Markus Myllyniemi. Lopulta vastaus palautettiin uudelleen viranhaltijoiden valmisteluun. 

Kunnan henkilöstön voimavaroja kartoitettu – Vihreät esittivät uudelle valtuustolle käytösohjeita

Vuoden 2020 henkilöstökertomus esiteltiin valtuustolle. Henkilöstön voimavarat ja työkuormitus herättävät huolta. Kunnanhallituksen käsittelyn yhteydessä oli käynyt ilmi, että osa henkilöstöstä on raportoinut päättäjien epäasiallisesta käytöksestä viranhaltijoita kohtaan. Saara Huhmarniemen esityksestä asiasta laaditaan riippumaton selvitys ja uutta valtuustokautta varten laaditaan käyttäytymisohjeet, jotka velvoittavat kaikkia luottamushenkilöitä.

Vihreä valtuustoryhmä jätti lisäksi kokouksessa valtuustoaloitteen, jossa kuntaa edellytetään laatimaan riippumattoman selvityksen ja toimenpideohjelman henkilöstön hyvinvoinnin parantamiseksi. Aloitteen voi lukea täältä.

Vihreä valtuustoryhmä jätti kokouksessa myös toisen valtuustoaloitteen ekologisesta kompensaatiosta ja sen periaatteiden selvittämisestä ja käyttöönotosta Kirkkonummella. Aloitteen voi lukea kokonaisuudessaan täältä.

Vihreä valtuustoryhmä