Kirkkonummen kunnan henkilöstön vaihtuvuus on huolestuttavan suurta ja useilla toimialoilla on raportoitu rekrytointiongelmia. Kirkkonummen kunnan työhyvinvointikyselyn 2020 perusteella henkilöstön arvio kysymykseen “Minulla on tarpeeksi aikaa saada työni tehdyksi” on verrokkikuntien heikoin ja tilanne on heikentynyt edellisestä vuodesta. Tämä kertoo henkilöstön kuormittumisesta.

 

Huolestuttavaa on, että työhyvinvointikyselystä käy ilmi, että henkistä väkivaltaa on kokenut 28,9% työntekijöistä viimeisen vuoden aikana. Henkilöstökertomuksen käsittelyn yhteydessä (kunnanhallitus 12.4.2021) kävi ilmi, että henkilöstö on raportoinut päättäjien epäasiallisesta käytöksestä viranhaltijoita kohtaan. 

 

Näihin ongelmiin on puututtava. Kirkkonummella ei ole varaa menettää osaavaa henkilöstöä. Hyvinvoiva ja työhönsä sitoutunut henkilöstö luo edellytykset kunnan palveluiden tuottamiselle ja kehittämiselle. 

 

Me allekirjoittaneet valtuutetut edellytämme, että Kirkkonummi laatii riippumattoman selvityksen henkilöstön hyvinvoinnista ja toimenpideohjelman henkilöstön hyvinvoinnin parantamiseksi. 

 

Vihreä valtuustoryhmä

31.5.2021