Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma vuosille 2021-2024 puhututti valtuustoa. Viime vuoden lopussa 6.9% kunnan asukkaista oli ulkomaalaistaustaisia ja kunnan alueella puhuttiin yli sataa eri kieltä. Kotouttamisohjelmassa tuotiin selkeästi esiin tarve erilaisten maahanmuuttoon liittyvien tehtävien ja toimijoiden koordinoinnille. Vihreä valtuustoryhmä näkee, että maahanmuuttokoordinaattorin toimi on tarpeellinen ja esitimme evästyksen, jonka mukaan viranhaltijat valmistelevat maahanmuuttokoordinaattorin toimen seuraavaan talousarvioon. Esitys kuitenkin hävisi äänestyksessä. Kokoomus, perussuomalaiset, keskusta ja suurin osa sdp:n ja pro kirkkonummen edustajista äänestivät evästystä vastaan.

Kotouttamisohjelmasta kävi ilmi, että Kirkkonummi ei ole käyttänyt kaikkia valtionosuuksia valmistavan opetuksen järjestämiseen. Vihreiden Krista Petäjäjärvi teki ohjelmaan lisäysesityksen: “Opetushallitus korvaa valmistavasta opetuksesta koituneita kuluja kunnalle oppilaskohtaisella määrärahalla. Kirkkonummella pyritään käyttämään tämä saatu valtion osuus kokonaisuudessaan valmistavan opetuksen järjestämisen kuluihin. Riittävät resurssit tukevat laadukkaan valmistavan opetuksen järjestämistä.” Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuusto keskusteli pitkään Kirkkonummentien sillan rakentamisesta kun päätettävänä oli kunnan ja Väyläviraston välinen toteuttamissopimus. Viranhaltijoiden esityksessä hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 11 miljoonaa euroa. Reetta Hyvärisen palautusesitys hyväksyttiin ja asia palautettiin valmisteluun. Näin selvitään eri rakentamisvaihtoehtojen hyödyt ja riskit sekä vaikutus kaupunkiympäristöön, toiminnallisuuteen ja kunnan keskustan kehittämiseen.

Reetta Hyvärinen, Saara Huhmarniemi ja Vihreä valtuustoryhmä jättivät valtuustoaloitteen kunnan maanhankinnan tehostamisesta. Kirkkonummen kunnan maanomistukset ovat vähäisiä verrattuna moneen muuhun kuntaan. Tarkoituksenmukainen ja oikea-aikainen maanhankinta on keskeinen keino kestävän, viihtyisän ja taloudellisen yhdyskuntarakenteen kehittämisessä.

Vihreä valtuustoryhmä