Valtuuston kokous 19.4.2021

Tarkoituksenmukainen ja oikea-aikainen maanhankinta on keskeinen keino kestävän, viihtyisän ja taloudellisen yhdyskuntarakenteen kehittämisessä. Maanhankintojen avulla kunta voi varmistaa, että asuntorakentaminen on monipuolista, tonttitarjontaa on riittävästi ja asukkaille on tarjolla virkistysmahdollisuuksia lähiympäristössä.

Kirkkonummen kunnan maanomistukset ovat vähäisiä verrattuna moneen muuhun kuntaan. Erityisesti tästä syystä Kirkkonummen on tehtävä aktiivista maanhankintaa alueilta, joilla on strategista merkitystä Kirkkonummen kestävän kehittämisen kannalta.

Kunnan maanhankinnan aktivoiminen on kirjattu myös toimenpiteenä elinvoimaohjelmaan 2018-2021.

Me allekirjoittaneet valtuutetut edellytämme, että Kirkkonummi tehostaa suunnitelmallista maanhankintaa.

Reetta Hyvärinen
Saara Huhmarniemi
Vihreä valtuustoryhmä