Tapasimme ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkosen torstaina 21.1. Etäajan mukaisesti osallistujat seurasivat keskustelua kodeistaan ja ministeri työpaikaltaan. Sattumoisin samana päivänä Joe Biden palautti USA:n Pariisin ilmastosopimukseen. Tällä päätöksellä yhdessä EU:n, Britannian, Kiinan ja muiden maiden ilmastotavoitteiden kanssa on merkitystä myös Suomen kannalta. Jo nyt kestävät ratkaisut ovat merkittävä uusi työllistäjä Suomessa. Viennistä riippuvaisen maalle kansainväliset ilmastotavoitteet luovat uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia, joita kannattaa seurata tarkasti.

Myös Suomi on sitoutunut Pariisin ilmastosopimuksen ja hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteeseen. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää meiltäkin uusien teknologioiden käyttöönottoa, mutta myös monia muita keinoja, sekä etenkin yritysten, kuntien, yhteisöjen ja kansalaisten yhteistyötä. Meitä kiinnosti erityisesti, miten kuntien ja kotitalouksien ilmastotoimia voitaisiin edistää.

Esimerkiksi maalämpöön siirtyminen voi olla kotitaloudelle iso kertainvestointi, vaikka se maksaakin itsensä takaisin myöhemmin. Krista Mikkonen tunnistaa hyvin nämä haasteet: ”Haluamme auttaa ihmisiä vaihtamaan kodin energiaratkaisut vähäpäästöisiin vaihtoehtoihin. Kotitalouksien energiaremonttituet ja öljylämmityksestä luopumisen tuet ovat olleet todella suosittuja ja niitä jatketaan tänä vuonna.”

Puurakentaminen on yksi konkreettinen ilmastotoimi, johon kannattaa tarttua myös kunnissa. Kirkkonummelle on rakennettu ensimmäiset puukerrostalot, mutta julkisessa rakentamisessa puu ei ole vielä saanut kunnolla jalansijaa. ”Tavoitteenamme hallituksessa on, että vuonna 2025 kaikesta julkisesta uudisrakentamisesta 45 prosenttia olisi puurakentamista. Toimenpiteet puurakentamisen lisäämiseksi on jo aloitettu, ja tuemme julkista puurakentamista muun muassa uusien vuokra-asuntojen korotetuilla käynnistysavustuksilla. ” Krista Mikkonen kertoi.

Keskustelun siirtyessä ympäristöaiheisiin Krista Mikkonen painotti kokonaisuuksien merkitystä. ”Olen todella iloinen uudesta kiertotalouden strategisesta ohjelmasta! Se pureutuu ympäristöongelmien perimmäiseen syyhyn: luonnonvarojen ylikulutukseen. Kunnat ovat olleet aktiivisesti mukana ohjelmaa kehittämässä.”

Myös luonnonsuojelu on edennyt tällä hallituskaudella. Uuden HELMI-ohjelman turvin on Kirkkonummellakin kunnostettu perinnebiotooppeja, kuten rantalaidunta Medvastössä. “HELMI-ohjelman myötä olemme suojelleet jo 5 000 hehtaaria soita sekä panostaneet elinympäristöjen ennallistamiseen ja luonnonhoitoon. Myös Metsähallituksen hallinnoimien virkistysalueiden korjausvelka on tällä hallituskaudella jo puolitettu! Työ jatkuu”, totesi Krista Mikkonen.