Ensi vuoden talousarviota on valmisteltu tänä vuonna poikkeuksellisissa oloissa. Koronaepidemia on vaikeuttanut kunnan talouden ja toiminnan suunnittelua ja henkilöstön on täytynyt nopeasti mukautua uuteen tilanteeseen. Valtio on tullut kuntia vastaan koronakriisin aiheuttamien kulujen paikkaamiseksi. Valtionavusta huolimatta Kirkkonummen taloudellinen tilanne edellyttää kuitenkin toimenpiteitä. 

Haastavasta tilanteesta huolimatta Kirkkonummen Vihreät pitävät tärkeänä, että säästöjen nimissä ei heikennetä Kirkkonummen tulevaisuuden elinvoimaisuutta ja hyvinvointia. Vain määrätietoisella työllä ja harkituilla päätöksillä luodaan mahdollisuudet kestävään kasvuun ja taloudellisen tilanteen elpymiseen. Uudistuksia tarvitaan, mutta niiden on oltava reiluja ja rakennettava tulevaisuutta.  

Vihreät ovat pääosin tyytyväisiä neuvottelutulokseen, jossa harkitsemattomien leikkauksien sijaan tavoitteet kohdistettiin myös pitkäaikaisiin rakenteellisiin uudistuksiin ja talouden tervehdyttämiseen. Kokonaisuus luo pohjaa tulevalle hankalassa taloustilanteessa, vaikka mukana on Vihreille vaikeita päätöksiä. Neuvotteluissa vältettiin heikentävät leikkaukset perusturvasta, opetuksesta, perheiden palveluista ja lähikirjastojen toiminnasta. Tehdyissä säästöissäkin leikkauksia pystyttiin kohtuullistamaan. Vihreät ovat tyytyväisiä, että opetuksen määrärahat säilytettiin, jotta koulujen henkilökuntaa ja oppilaita ei entisestään kuormiteta muutoinkin raskaana ajanjaksona. Myös sisäilmaongelmista kärsivien koulujen uudisrakentaminen etenee suunnitellusti. Hyvää on myös se, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa vältyttiin palvelujen laatua merkittävästi heikentäviltä leikkauksilta. Neuvottelutulos turvaa myös tärkeän seura- ja yhdistystoiminnan jatkumisen.

Kiitämme lämpimästi kunnan työntekijöitä ja kaikkia kirkkonummelaisia kuluneesta vuodesta! Rauhallista joulunaikaa ja valoisaa uutta vuotta 2021!

Vihreä valtuustoryhmä