Kirkkonummen ensimmäinen kulttuuristrategia vahvistettiin maanantaina 14.12. valtuustossa. Tämä on upea juttu, sillä nyt meillä on edellytyksiä käsittää kulttuuri Kirkkonummen tulevaisuuden kannalta keskeisenä tekijänä.

Miksi kulttuuri on ajankohtaista?

Kulttuurin kautta luodaan yhteisöllisyyttä, yhteisiä elämyksiä ja elämänlaatua. Kulttuurilla rakennetaan sivistystä, oppimista ja ilmaisutaitoa. Kulttuuri on hyvinvoinnin, mielenterveyden ja osallisuuden edistäjä. Kulttuurilla on myös laajat taloudelliset kerrannaisvaikutukset: kulttuuriyrittäjät tuottavat sisältöjä, jotka vetävät puoleensa asukkaita ja matkailijoita. Kulttuurin kautta paikallishistoria ja paikkakunnan omalaatuisuus nousevat esille. Tässä vain muutama esimerkki siitä, että kulttuurin merkitykset ovat moninaiset ja hyvän elämän ytimessä.

Strategiassa on konkreettisia toimenpiteitä

Strategiassa on monia tärkeitä painopisteitä ja toimenpiteitä, joista nostan tässä muutaman esiin. Yksi toimenpiteistä on luoda yhteinen kulttuurikasvatusohjelma kunnan varhaiskasvatukselle ja opetukselle. Tällaisen ohjelman keinoin kulttuurielämykset eivät ole enää vain aktiivisten kasvattajien, opettajien tai vanhempien varassa, vaan polku kulttuurin kokemiseen on rakenteissa. Näin jokainen lapsi saa mahdollisuuden kulttuurin kokemiseen huolimatta siitä, missä päiväkodissa tai koulussa sattuu olemaan.

Toinen toimenpide on, että kunnassa etsitään uusia, toimialarajat ylittäviä toimintamalleja kulttuurin toteuttamiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa yhteistyömuotoja esimerkiksi kulttuuritoimen ja perusturvan välille, jolloin kulttuuripalveluilla voidaan pyrkiä vähentämään esimerkiksi ikäihmisten yksinäisyyttä. Kunnan ohjauksen näkökulmasta juuri tämä sektorirajat ylittävä ote erittäin tärkeässä osassa: Kulttuuri ei ole enää omassa siilossaan, vaan sen kautta kehitetään koko kuntaa!

Strategia ei herää eloon itsestään

Strategia on vain hyviä aikeita, bittejä tietokoneruudulla tai pala paperia, kunnes se otetaan käyttöön. Haluan kannustaa kaikkia meitä, jotka haluavat lisää kulttuuria Kirkkonummelle paitsi tutustumaan strategiaan, mutta myös hyödyntämään sitä. Strategiasta saa tukea ja selkärankaa kulttuurin puolesta puhumiselle.

Meitä kaikkia tarvitaan. Tarvitaan rohkeita viranhaltijoita, jotka näkevät kulttuurissa olevan potentiaalin. Työntekijöitä, jotka oivaltaa miten kulttuuri voisi vaikuttaa omassa työssä. Päättäjiä, jotka ottavat kulttuurin asian omakseen. Yrittäjiä, jotka hyödyntävät kulttuurissa olevia mahdollisuuksia. Asukkaita, jotka haluavat kuluttaa kulttuuria nimenomaan kotipaikkakunnallaan. Kolmannen sektorin toimijoita, jotka toteuttavat kulttuuripalveluita asukkaille. Kulttuurialan ammattilaisia, jotka löytävät uusia keinoja harjoittaa ammattiaan Kirkkonummella.

Ollaan yhdessä aktiivisia ja tehdään Kulttuuri-Kirkkonummesta totta!

Krista Petäjäjärvi (Vihr.)

Kulttuuristrategian ohjausryhmän varapj, sivistyslautakunnan jäsen

Läänintaiteilija Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisessa Taiteen edistämiskeskuksessa (Taike)