Raportti kunnanvaltuuston kokouksesta 14.12.2020

Valtuusto hyväksyi Kirkkonummen ensimmäisen kulttuuristrategian!

Kulttuuri-Kirkkonummi  2025 luo kulttuurin tavoitteelliselle kehittämiselle hyvät edellytykset. Kulttuuristrategia on ollut yksi Vihreiden keskeisiä tavoitteita tälle valtuustokaudelle. Työ saatiin aikoinaan alkuun Reetta Hyvärisen puheenjohtamassa kuntakehitysjaostossa kunnan elinvoimaohjelman valmistelun yhteydessä. Ohjausryhmän varapuheenjohtajana toimi Krista Petäjäjärvi. Vihreille on ollut tärkeää, että strategiaa on tehty yhdessä asukkaiden, kulttuurin ammattilaisten, kunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa. Strategiassa esitetään konkreettisia toimenpiteitä vaikuttavalle kulttuurityölle esimerkiksi osana yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja elinvoiman kehittämistä. Nyt strategian jalkauttamisessa on tärkeää etsiä uusia toimialarajat ylittäviä toimintamalleja; miten kulttuuri on vaikuttava tekijä rakennetussa ympäristössä, perusturvassa, ikäihmisten palveluissa tai kouluissa osana oppimista? Maarit Orko nosti omassa puheenvuorossaan esiin kulttuurin rahoituksen tason kuntien välisessä vertailussa (tilasto 2019). Kulttuurin nettokäyttökustannukset: Espoo 113€/asukas, Vantaa 90€/asukas, mutta Kirkkonummella vain 14e/asukas – tässä Kirkkonummella on paljon parantamisen varaa!

Riskienhallintaa, kirjastohanke ja Juhlakallion asemakaavan hyväksyminen

Valtuusto hyväksyi kunnan riskienhallinnan järjestämisen perusteet, jonka käsittelyn aikana Anna-Mari Toikka evästi jatkoa käytännön toimintatapojen ja käytettävien työkalujen tärkeydestä. Evästyksessä tähdennettiin, että riskien arviointi on kokonaisvaltainen paketti ja sen pitäisi kulkea kaikessa päätöksenteossa mukana. Evästys hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuusto hyväksyi myös Juhlakallion asemakaavan, joka tuo Heikkilän alueelle n. 50-60 pientalotonttia ja n. 400 uutta asukasta hyvien kulkuyhteyksien ja palveluiden äärelle kuntakeskuksen reuna-alueelle. Kunnan elinvoimaisuudesta ja laadukkaista asumisen ratkaisuista huolehtiminen on osa kestävää taloudenpitoa.

Kokouksessa hyväksyttiin myös pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennusurakan kustannukset ja valtuusto sai selvityksen lisämäärärahan käytöstä. Hankkeen kustannuksista on laadittu selvitys, jossa tuodaan esiin prosessiin liittyviä ongelmakohtia. Kunnan hankintaprosessia on kehitetty, jotta vastaavat ylitykset voidaan tulevaisuudessa välttää. Tulevissa hankkeissa on vältettävä äkillisiä, poliittisen päätöksenteon kautta muodostuvia suunnanmuutoksia. Laadukkaasti ja kokonaisuutena suunniteltuna ja toteutettuna hankkeet sisältävät vähemmän riskejä.

Talousarviossa 2021 vältettiin suurimmat leikkaukset koulutuksesta ja peruspalveluista

Kirkkonummen kunnan vuoden 2021 talousarviota on laadittu syksyn mittaan lautakunnissa ja viime viikkojen ajan  ryhmien välisissä neuvotteluissa. Taloustilanne on vaikea. Neuvotteluissa Vihreiden tavoitteena oli välttää leikkaukset heikoimmassa asemassa olevilta. Uudistukset on tehtävä rakenteellisella tasolla, jotta ne vievät kunnan taloutta kestävälle pohjalle. Saavutimme neuvotteluissa osan tavoitteistamme, mutta osan hävisimme. Muutama ryhmä jättäytyi yhteistyön ulkopuolelle ja toi valtuuston äänestettäväksi erillisiä asioita, myös sellaisia, jotka eivät liity suoraan talousarvioon. 

Vihreät katsoivat, että budjettisovussa mukana olemalla saavutimme enemmän tavoitteistamme kuin yhteistyön hylkäämällä, joten äänestimme valtuuston kokouksessa neuvottelutuloksen puolesta. Vihreät ovat tyytyväisiä siihen, että suurimmat leikkaukset perusturvalta, opetukselta, perheiden palveluista ja lähikirjastojen toiminnasta onnistuttiin kuitenkin välttämään. Vihreille tärkeää omaishoidon tukea valitettavasti leikattiin, mutta samalla kirjattiin kompromissina, että omaishoidon tuen mallia kehitetään tulevan vuoden aikana. 

Vihreä valtuustoryhmä

Tiernapojat esiintyivät perinteiseen tapaan valtuuston kokouksen alussa!