Kunnanvaltuuston kokouksessa hyväksyttiin Killinmäen hoitolaitoksen rakennusten hankesuunnitelma. Suunnitelman mukaan Killinmäkeen kunnostetaan tilat työllistämisyksikkö Toimarille, joka kootaan näin yhteen toimipisteeseen. Lisäksi tiloja kunnostetaan vanhusten päivätoiminnalle. Hankesuunnitelman yhteydessä päätettiin myös 1,5 milj. euron budjetti tilojen saneeraukselle. Aiemmissa suunnitelmissa esillä olleeseen korvaavien tilojen remontoimiseen Volskodille palataan joulukuun valtuustossa, kun Volskodin tilannetta käsitellään laajemmin.

Valtuusto päätti pitää tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentit ennallaan. Tänä vuonna tehtyjen talouden sopeuttamistoimien ja ensi vuodelle asetetun tiukan kehyksen tavoitteena on saada talous tasapainoon nykyisillä veroprosenteilla. 

Valtuustossa saatiin myös vastaus Vihreiden viime vuoden lokakuussa jättämään valtuustoaloitteseen, jossa vaaditaan katutöiden nopeuttamista ja liikenteen poikkeusjärjestelyiden parantamista. Vihreät tekivät kokouksessa ponsiesityksen, jonka mukaan katu-urakoiden tiedottamista kehitetään siten, että tietoa urakasta tulee asukkaille oikea-aikaisesti. Tieto urakoista tulee löytyä urakkatyömailta ja suunnitelmat ja aikataulu kunnan nettisivuilta myös työn ollessa käynnissä. Kokemuksia viivästyneistä urakoista tai sanktioita tulisi voida huomioida tulevien urakoiden kilpailutuskriteereissä. 

Markus Myllyniemi jätti Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloitteen kuntakorruption kitkemiseksi. Suomessa on korruptiota, joka jää yhteiskunnan rakenteiden piiloon. Kuntaliiton vuonna 2017 tekemän selvityksen mukaan yli puolet kunnanjohtajista raportoi anonyymissä kyselyssä kohdanneensa eettisiä ongelmatilanteita ja rakenteellista korruptiota kunnassaan. Aloitteessa ehdotetaan Kirkkonummen kunnan liittymistä mukaan oikeusministeriön Sano ei korruptiolle-kampanjaan. Aloite kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Kokouksen jälkeen valtuutetut kuulivat aluekonsulttiyritys MDI:n tekemän tuoreen selvityksen Kirkkonummen väestöennusteesta vuosille 2020-2040. Selvityksen mukaan Kirkkonummi pysyy muuttovoittoisena myös tulevaisuudessa. Kirkkonummelle muutetaan erityisesti Helsingistä ja Vantaalta ja muuttajat ovat erityisesti nuoria aikuisia.

Lapsimäärien ennustetaan kääntyvän muuttovirran ansiosta nousuun 2030-luvun alkupuolella. Huomionarvoinen seikka ennusteessa on myös väestön vanheneminen. Yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa merkittävästi tulevien vuosikymmenien aikana. Kunnan palveluiden kehittämisessä tulisi huomioida nykyistä paremmin ikääntyvän väestön määrän kasvu ja toisaalta ennakoida 2030-luvulla odotettua lasten ja nuorten määrän kasvua. 

Vihreä valtuustoryhmä