Talousarvion laadintakehys 2021 hyväksyttiin

Valtuuston kokous asetti talousarvion laadintakehyksen vuodelle 2021. Kehyksessä haetaan talouden sopeuttamista yhteensä 10 miljoonalla eurolla vuoteen 2019 toteumaan nähden. Osa sopeutustoimista on tehty jo tänä vuonna, mutta sopeutustarvetta on jäljellä vielä 6 miljoonaa euroa. Myös kiinteistöverojen korotukset on nostettu esille keinona kattaa alijäämää.

Valtio tukee kuntia koronaepidemian kustannuksien hoitamiseksi ja myös Kirkkonummen valtionosuus tulevalle vuodelle tulee auttamaan kuntaa kriisin hoitamisessa. Äänestyksen jälkeen valtuusto päätti kehyksen yhteydessä selvittää Kirkkonummen vuokra-asuntojen mahdollisen myynnin vaikutukset kunnan taloustilanteeseen. Vihreä ryhmä pitää hyvänä, että kaikki kunnan talouden hoitoon liittyvät asiat voidaan käsitellä tietoon ja riittäviin selvityksiin perustuen.

Nuorisovaltuuston vaikutusmahdollisuuksia ei parannettu

Vihreät jättivät valtuustossa 3.2.2020 aloitteen nuorten ja nuorisovaltuuston vaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseksi Kirkkonummella. Esitimme, että nuorisovaltuuston edustaja kutsuttaisiin myös kunnanhallituksen kokouksiin ja että nuorisovaltuustolla olisi aloite-oikeus valtuustossa. Vastaus valtuustoaloitteeseen ei kuitenkaan tarjonnut konkreettisia toimenpiteitä nuorisovaltuuston aseman vahvistamiseksi.

Esitimme aloitteen palauttamista, jotta siitä kävisi ilmi 1) miten nuorisovaltuusto voi jättää aloitteen kunnanvaltuustolle käsittelyyn ja 2) miten nuorisovaltuutetun läsnäolo kunnanhallituksessa järjestyy. Palautusesitys hävisi täpärästi äänestyksessä.

Sen sijaan valtuusto hyväksyi Vihreiden ponsiesityksen, joka toivottavasti jatkossa tarjoaa nuorisovaltuustolle konkreettisempia vaikuttamiskeinoja: “Koska aloitteen annettu vastaus ei vastaa aloitteessa esitettyihin kysymyksiin ja haasteisiin, esitän pontena, että nuorisovaltuuston vaikutusmahdollisuuksien parantamiseen konkreettisilla tavoilla kiinnitetään jatkossa huomiota.”

Markus Myllyniemen aloite liikenteen melun torjunnasta

Markus Myllyniemi jätti kokouksessa valtuustoaloitteen koskien liikenteen melun torjuntaa. Aloitteessa kiinnitetään huomiota etenkin Veikkolan ja Masalan ja Sundsbergin melutilanteeseen. Melutilanne on pahimmillaan Perälänjärven asuinalueella Veikkolassa, jossa liikenteen melu nousee pahimmillaan 70 dB. Melutaso ylittää siis valtioneuvoston asettaman ohjetason, joka on päivisin 55 dB ja öisin 50 dB.

Lisäksi aloitteessa edellytetään, että Kirkkonummen kunta kiinnittää
erityistä huomiota uudisrakentamisen ja uusien liikennehankkeiden yhteydessä
melusuojauksen tarpeeseen, ja kartoittaa samalla melusuojauksen riittävyyttä jo asutetuilla alueilla.

Ollaan yhteydessä!

Talousarvioesitykset käsitellään lautakunnissa syys-lokakuun aikana, jolloin asiantuntijalautakunnissa esityksistä on mahdollista käydä keskustelua sopeuttamistoimista, niiden kohdentumisesta ja vaikutuksista. Kuulemme mielellämme asukkaiden ja paikallisten toimijoiden näkemyksiä talousarviosta!